Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2013
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowepochwat_2012.pdf (2031318 B)2013-06-06
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkowemlabusinska_2012.pdf (682692 B)2013-06-06
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Paweł Rozmus - oświadczenie majątkoweprozmus_2012.pdf (681084 B)2013-06-06
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Ewa Marchewka- oświadczenie majątkoweemarchewka_2012.pdf (694133 B)2013-06-06
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Opaciu
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweldubiel_2012.pdf (696078 B)2013-06-06
Opis Dyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Elżbieta Ochwat - oświadczenie majątkowe eochwat_2012.pdf (707059 B)2013-06-06
Opis Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkowejszetlak_2012.pdf (693681 B)2013-06-06
Opis Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Dorota Biel - oświadczenie majątkowedbiel_2012.pdf (677672 B)2013-06-06
Opis Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Joanna Duć - Acela - oświadczenie majątkowejducacela_2012.pdf (699923 B)2013-06-06
OpisDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkowesablewicz_2012.pdf (689831 B)2013-06-06
OpisDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Robert Snoch - oświadczenie majątkowersnoch_2012.pdf (717436 B)2013-06-06
Opis Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Romana Wachel - oświadczenie majątkowerwachel_2012.pdf (683637 B)2013-06-06
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Grażyna Polak - oświadczenie majątkowegpolak_2012.pdf (717719 B)2013-06-06
Opis Inspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweerucinska_2012.pdf (717598 B)2013-06-06
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkowerolbrot_2012.pdf (710460 B)2013-06-06
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkowejpawlik_2012.pdf (711652 B)2013-06-06
Opis Skarbnik Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkowemdubiel_2012.pdf (725506 B)2013-06-06
Opis Sekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkowejlazar_2012.pdf (713690 B)2013-06-06
Opis Zastępca Wójta Gminy Jasło
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkowe od 01.07.2012 r.swozniak_2013.pdf (660916 B)2013-06-10
OpisPrezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o.
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweiadamik_2012.pdf (621159 B)2013-06-10
Opis Radna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkowekbachta_2012.pdf (545497 B)2013-06-10
Opis Radny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkowezbebmben_2012.pdf (642750 B)2013-06-10
Opis Radna Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkowetdubiel_2012.pdf (562863 B)2013-06-10
Opis Radny Gminy Jasło
Wacław Gorgosz - oświadczenie majątkowewgorgosz_2012.pdf (650740 B)2013-06-10
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkowemkmiecik_2012.pdf (627161 B)2013-06-10
Opis Radny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkowezlazar_2012.pdf (649482 B)2013-06-10
Opis Radna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkowejlesniak_2012.pdf (689702 B)2013-06-10
Opis Radny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkowemliszka_2012.pdf (636379 B)2013-06-10
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkowesmarszalek_2012.pdf (634198 B)2013-06-10
OpisRadny Gminy Jasło
Bronisław Olbrych - oświadczenie majątkowebolbrych_2012.pdf (640846 B)2013-06-10
Opis Radny Gminy Jasło
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkowewpiekos_2012.pdf (395019 B)2013-06-10
Opis Radny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkowewochwat_2012.pdf (690588 B)2013-06-10
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkowemowsiak_2012.pdf (642630 B)2013-06-10
Opis Radna Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_jdziedzic_2013.pdf (677385 B)2013-06-24
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_spankiewicz_2013.pdf (734845 B)2013-06-24
Opis Wójt Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «