Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2012
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_adamiki.pdf (185447 B)2012-06-08
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_bachtak.pdf (181668 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_bembenz.pdf (203185 B)2012-06-08
OpisRadna Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_dubielt.pdf (199197 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Wacław Gorgosz - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_gorgoszw.pdf (359245 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_kmiecikm.pdf (188089 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_lazarz.pdf (210035 B)2012-06-08
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_lesniakj.pdf (222319 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_liszkam.pdf (194739 B)2012-06-08
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_marszaleks.pdf (215431 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_ochwatw.pdf (227419 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Bronisław Olbrych - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_olbrychb.pdf (209333 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_owsiakm.pdf (195269 B)2012-06-08
OpisRadna Gminy Jasło
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_piekosw.pdf (141557 B)2012-06-08
OpisRadny Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_lazarj.pdf (261717 B)2012-06-11
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_dubielm.pdf (250707 B)2012-06-11
OpisSekretarz Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_pawlikj.pdf (259337 B)2012-06-11
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_olbrotr.pdf (216485 B)2012-06-11
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_rucinskae.pdf (255263 B)2012-06-11
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Grażyna Polak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_polakg.pdf (251742 B)2012-06-11
OpisInspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_wachelr.pdf (219632 B)2012-06-11
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_wozniaks.pdf (223442 B)2012-06-11
OpisDyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_snochr.pdf (247382 B)2012-06-11
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_ablweiczs.pdf (216822 B)2012-06-11
OpisDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Joanna Duć - Acela - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_ducacelaj.pdf (225675 B)2012-06-11
OpisDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Dorota Biel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_bield.pdf (198840 B)2012-06-11
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_szetlakj.pdf (224481 B)2012-06-11
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Elżbieta Ochwat - oświadczenie majątkowe oswiadczenie_2011_ochwate.pdf (240746 B)2012-06-11
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_dubiell.pdf (231538 B)2012-06-11
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Zofia Gawlak - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_gawlakz.pdf (224755 B)2012-06-11
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Opaciu
Paweł Rozmus - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_rozmusp.pdf (230120 B)2012-06-11
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_mlabusinska.pdf (229138 B)2012-06-11
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_2011_ochwatp.pdf (250070 B)2012-06-11
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_spankiewicz.pdf (2203894 B)2012-10-23
OpisWójt Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweoswiadczenie_jdziedzic.pdf (2026908 B)2012-10-23
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkowe do 30.06.2012 r.swozniak_2012_czerwiec.pdf (664707 B)2013-06-10
OpisDyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «