Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2011
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkowespankiewicz_oswiadczenie_2010.pdf (252501 B)2011-11-08
OpisWójt Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkowejlazar_oswiadczenie_2010.pdf (257751 B)2011-11-08
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkowemdubiel_oswiadczenie_2010.pdf (247927 B)2011-11-08
OpisSekretarz Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkowejpawlik_oswiadczenie_2010.pdf (251606 B)2011-11-08
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Ryszrd Olbrot - oświadczenie majątkowerolbrot_oswiadczenie_2010.pdf (219968 B)2011-11-08
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweerucinska_oswiadczenie_2010.pdf (254502 B)2011-11-08
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Grażyna Polak - oświadczenie majątkowegpolak_oswiadczenie_2010.pdf (245707 B)2011-11-08
OpisInspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
Romana Wachel - oświadczenie majątkowerwachel_oswiadczenie_2010.pdf (222153 B)2011-11-08
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkoweswozniak_oswiadczenie_2010.pdf (226887 B)2011-11-08
OpisDyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Robert Snoch - oświadczenie majątkowersnoch_oswiadczenie_2010.pdf (232067 B)2011-11-08
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkowesablewicz_oswiadczenie_2010.pdf (224935 B)2011-11-08
OpisDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Joanna Duć - Acela - oświadczenie majątkowejducacela_oswiadczenie_2010.pdf (233985 B)2011-11-08
OpisDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Dorota Biel- oświadczenie majątkowedbiel_oswiadczenie_2010.pdf (242455 B)2011-11-08
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkowejszetlak_oswiadczenie_2010.pdf (220932 B)2011-11-08
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Elżbieta Ochwat - oświadczenie majątkoweeochwat_oswiadczenie_2010.pdf (239757 B)2011-11-08
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweldubiel_oswiadczenie_2010.pdf (230352 B)2011-11-08
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Zofia Gawlak - oświadczenie majątkowezgawlak_oswiadczenie_2010.pdf (228794 B)2011-11-08
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Opaciu
Paweł Rozmus - oświadczenie majątkoweprozmus_oswiadczenie_2010.pdf (237603 B)2011-11-08
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkowemlabusinska_oswiadczenie_2010.pdf (225884 B)2011-11-08
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowepochwat_oswiadczenie_2010.pdf (251978 B)2011-11-08
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkowejdziedzic_oswiadczenie_2010.pdf (212635 B)2011-11-08
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweiadamik_oswiadczenie_2010.pdf (207284 B)2011-11-08
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkowekbachta_oswiadczenie_2010.pdf (199691 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkowezbemben_oswiadczenie_2010.pdf (209221 B)2011-11-08
OpisRadna Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkowetdubiel_oswiadczenie_2010.pdf (211796 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Wacław Gorgosz - oświadczenie majątkowewgorgosz_oswiadczenie_2010.pdf (216286 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkowemkmiecik_oswiadczenie_2010.pdf (203563 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkowezlazar_oswiadczenie_2010.pdf (223841 B)2011-11-08
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkowejlesniak_oswiadczenie_2010.pdf (230882 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkowemliszka_oswiadczenie_2010.pdf (200668 B)2011-11-08
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkowesmarszalek_oswiadczenie_2010.pdf (218295 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkowewochwat_oswiadczenie_2010.pdf (230007 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Bronisław Olbrych - oświadczenie majątkowebolbrych_oswiadczenie_2010.pdf (210062 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkowemowsiak_oswiadczenie_2010.pdf (204257 B)2011-11-08
OpisRadna Gminy Jasło
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkowewpiekos_oswiadczenie_2010.pdf (254603 B)2011-11-08
OpisRadny Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «