Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2010
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweSpankiewicz_oswiadczenie_2009_x.pdf (166316 B)2010-06-14
OpisWójt Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweJlazar_oswiadczenie_2009.pdf (143570 B)2010-12-28
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweMdubiel_oswiadczenie_2009.pdf (146704 B)2010-12-28
OpisSekretarz Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweJpawlik_oswiadczenie_2009.pdf (141988 B)2010-12-28
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Wiesława Siwiec - oswiadczenie majątkoweWsiwiec_oswiadczenie_2009.pdf (134221 B)2010-12-28
OpisKierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Ryszrd Olbrot - oświadczenie majątkoweRolbrot_oswiadczenie_2009.pdf (127897 B)2010-12-28
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Anna Witalis - oświadczenie majątkoweAwitalis_oswiadczenie_2009.pdf (128561 B)2010-12-28
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Beata Czajka - oświadczenie majątkoweBczajka_oswiadczenie_2009.pdf (120416 B)2010-12-28
OpisKierownik Referatu Administracyjno - Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweErucinska_oswiadczenie_2009.pdf (144254 B)2010-12-28
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Grażyna Polak - oświadczenie majątkoweGpolak_oswiadczenie_2009.pdf (142294 B)2010-12-28
OpisInspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRwachel_oswiadczenie_2009.pdf (125527 B)2010-12-28
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkoweSwozniak_oswiadczenie_2009.pdf (127188 B)2010-12-28
OpisKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRsnoch_oswiadczenie_2009.pdf (154518 B)2010-12-28
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkoweSablewicz_oswiadczenie_2009.pdf (128835 B)2010-12-28
OpisDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Joanna Duć - Acela - oświadczenie majątkoweJduc_oswiadczenie_2009.pdf (138698 B)2010-12-28
OpisDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Ewa Skuba - oświadczenie majątkoweEskuba_oswiadczenie_2009.pdf (132228 B)2010-12-28
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJszetlak_oswiadczenie_2009.pdf (128867 B)2010-12-28
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Elżbieta Ochwat-Marszałek - oświadczenie majątkoweEochwat_oswiadczenie_2009.pdf (133218 B)2010-12-28
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLdubiel_oswiadczenie_2009.pdf (128082 B)2010-12-28
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Piotr Chochół - oświadczenie majątkowePchochol_oswiadczenie_2009.pdf (131380 B)2010-12-28
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Opaciu
Bożena Macek-Lubaś - oświadczenie majątkoweBmacek_oswiadczenie_2009.pdf (127923 B)2010-12-28
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMlabusinska_oswiadczenie_2009.pdf (102332 B)2010-12-28
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePochwat_oswiadczenie_2009.pdf (148110 B)2010-12-28
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweWpiekos_oswiadczenie_2009_x.pdf (190105 B)2010-12-28
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweIadamik_oswiadczenie_2009.pdf (139383 B)2010-12-28
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweKBachta_oswiadczenie_2009.pdf (359547 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweZbemben_oswiadczenie_2009.pdf (149204 B)2010-12-28
OpisRadna Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweTdubiel_oswiadczenie_2009.pdf (148110 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Marian Gawron - oświadczenie majątkoweMgawron_oswiadczenie_2009.pdf (139221 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweMkmiecik_oswiadczenie_2009.pdf (143265 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweZlazar_oswiadczenie_2009.pdf (148054 B)2010-12-28
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweJlesniak_oswiadczenie_2009.pdf (153339 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweMliszka_oswiadczenie_2009.pdf (139604 B)2010-12-28
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweSmarszalek_oswiadczenie_2009.pdf (148820 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWochwat_oswiadczenie_2009.pdf (161049 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkoweMowsiak_oswiadczenie_2009.pdf (142767 B)2010-12-28
OpisRadna Gminy Jasło
Roman Świszcz - oświadczenie majątkoweRswiszcz_oswiadczenie_2009.pdf (157931 B)2010-12-28
OpisRadny Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweJdziedzic_oswiadczenie_2009.pdf (147741 B)2010-12-29
OpisRadny Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «