Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2009
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweSPankiewicz_oswiadczenie_2009.pdf (401259 B)2009-08-12
OpisWójt Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweMDubiel_oswiadczenie_2009.pdf (166479 B)2009-08-12
OpisSekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweJLazar_oswiadczenie_2009.pdf (161324 B)2009-08-12
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweJPawlik_oswiadczenie_2009.pdf (169106 B)2009-08-12
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkoweWSiwiec_oswiadczenie_2009.pdf (171763 B)2009-08-12
OpisKierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweROlbrot_oswiadczenie_2009.pdf (148842 B)2009-08-12
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRWachel_oswiadczenie_2009.pdf (147059 B)2009-08-12
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Joanna Duć-Acela - oświadczenie majątkoweJDuc_oswiadczenie_2009.pdf (162886 B)2009-08-12
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Anna Witalis - oświadczenie majątkoweAWitalis_oswiadczenie_2009.pdf (157753 B)2009-08-12
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkoweSWozniak_oswiadczenie_2009.pdf (156473 B)2009-08-12
OpisKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweERucinska_oswiadczenie_2009.pdf (171392 B)2009-08-12
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Grażyna Polak - oświadczenie majątkoweGPolak_oswiadczenie_2009.pdf (166827 B)2009-08-12
OpisInspektor w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRSnoch_oswiadczenie_2009.pdf (170215 B)2009-08-12
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Ewa Skuba - oświadczenie majątkoweESkuba_oswiadczenie_2009.pdf (158861 B)2009-08-12
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Elżbieta Ochwat-Marszałek - oświadczenie majątkoweEOchwat_oswiadczenie_2009.pdf (151192 B)2009-08-12
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Bożena Macek-Lubaś - oświadczenie majątkoweBMacek_oswiadczenie_2009.pdf (153027 B)2009-08-12
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMLabusinska_oswiadczenie_2009.pdf (102852 B)2009-08-12
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJSzetlak_oswiadczenie_2009.pdf (154940 B)2009-08-12
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLDubiel_oswiadczenie_2009.pdf (159052 B)2009-08-12
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Piotr Chochół - oświadczenie majątkowePChochol_oswiadczenie_2009.pdf (151987 B)2009-08-12
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Opaciu
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePOchwat_oswiadczenie_2009.pdf (179665 B)2009-08-12
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweWPiekos_oswiadczenie_2009.pdf (389416 B)2009-08-12
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweIAdamik_oswiadczenie_2009.pdf (339154 B)2009-08-12
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweKBachta_oswiadczenie_2009.pdf (359547 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweZBemben_oswiadczenie_2009.pdf (360426 B)2009-08-12
OpisRadna Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweTDubiel_oswiadczenie_2009.pdf (354926 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweJDziedzic_oswiadczenie_2009.pdf (347422 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Marian Gawron - oświadczenie majątkoweMGawron_oswiadczenie_2009.pdf (349703 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Roman Świszcz - oświadczenie majątkoweRSwiszcz_oswiadczenie_2009.pdf (373481 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweMKmiecik_oswiadczenie_2009.pdf (346760 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweZLazar_oswiadczenie_2009.pdf (365144 B)2009-08-12
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweJLesniak_oswiadczenie_2009.pdf (370614 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweMLiszka_oswiadczenie_2009.pdf (353555 B)2009-08-12
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweSMarszalek_oswiadczenie_2009.pdf (353124 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWOchwat_oswiadczenie_2009.pdf (373843 B)2009-08-12
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkoweMOwsiak_oswiadczenie_2009.pdf (345311 B)2009-08-12
OpisRadna Gminy Jasło
Małgorzata Jakubowska - oświadczenie majątkoweMJakubowska_oswiadczenie_2009.pdf (145649 B)2009-11-19
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkoweSAblewicz_oswiadczenie_2009.pdf (159051 B)2009-11-19
OpisKierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «