Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2008
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweSPankiewicz_oswiadczenie_2007.pdf (745348 B)2008-10-09
OpisWójt Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweMDubiel_oswiadczenie_2007.pdf (420834 B)2008-10-09
OpisSekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweJLazar_oswiadczenie_2007.pdf (418213 B)2008-10-09
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweJPawlik_oswiadczenie_2007.pdf (407326 B)2008-10-09
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkoweWSiwiec_oswiadczenie_2007.pdf (417756 B)2008-10-09
OpisKierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweROlbrot_oswiadczenie_2007.pdf (407971 B)2008-10-09
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRWachel_oswiadczenie_2007.pdf (393161 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkoweSAblewicz_oswiadczenie_2007.pdf (404881 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Joanna Duć-Acela - oświadczenie majątkoweJDuc_oswiadczenie_2007.pdf (420365 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Anna Witalis - oświadczenie majątkoweAWitalis_oswiadczenie_2007.pdf (412662 B)2008-10-09
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweERucinska_oswiadczenie_2007.pdf (414249 B)2008-10-09
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkoweSWozniak_oswiadczenie_2007.pdf (394074 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRSnoch_oswiadczenie_2007.pdf (409903 B)2008-10-09
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Ewa Skuba - oświadczenie majątkoweESkuba_oswiadczenie_2007.pdf (404002 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Elżbieta Ochwat-Marszałek - oświadczenie majątkoweEOchwat_oswiadczenie_2007.pdf (401206 B)2008-10-09
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Bożena Macek-Lubaś - oświadczenie majątkoweBMacek_oswiadczenie_2007.pdf (399684 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMLabusinska_oswiadczenie_2007.pdf (336643 B)2008-10-09
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJSzetlak_oswiadczenie_2007.pdf (398941 B)2008-10-09
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLDubiel_oswiadczenie_2007.pdf (401256 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Piotr Chochół - oświadczenie majątkowePChochol_oswiadczenie_2007.pdf (394860 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Opaciu
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePOchwat_oswiadczenie_2007.pdf (498669 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweWPiekos_oswiadczenie_2007.pdf (724068 B)2008-10-09
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweIAdamik_oswiadczenie_2007.pdf (379856 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweKBachta_oswiadczenie_2007.pdf (371909 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweZBemben_oswiadczenie_2007.pdf (381031 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweTDubiel_oswiadczenie_2007.pdf (390923 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweJDziedzic_oswiadczenie_2007.pdf (378092 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Marian Gawron - oświadczenie majątkoweMGawron_oswiadczenie_2007.pdf (384600 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Roman Świszcz - oświadczenie majątkoweRSwiszcz_oswiadczenie_2007.pdf (393255 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweMKmiecik_oswiadczenie_2007.pdf (386986 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweZLazar_oswiadczenie_2007.pdf (393229 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweJLesniak_oswiadczenie_2007.pdf (405885 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweMLiszka_oswiadczenie_2007.pdf (387310 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweSMarszalek_oswiadczenie_2007.pdf (379065 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWOchwat_oswiadczenie_2007.pdf (403696 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkoweMOwsiak_oswiadczenie_2007.pdf (381629 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Maria Owsiak - oświadczenie majątkowe (MOwsiak_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:11
2Dodano załącznik Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkowe (WOchwat_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:11
3Dodano załącznik Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkowe (SMarszalek_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:10
4Dodano załącznik Maria Liszka - oświadczenie majątkowe (MLiszka_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:10
5Dodano załącznik Józef Leśniak - oświadczenie majątkowe (JLesniak_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:09
6Dodano załącznik Zofia Lazar - oświadczenie majątkowe (ZLazar_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:09
7Dodano załącznik Marek Kmiecik - oświadczenie majątkowe (MKmiecik_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:09
8Dodano załącznik Roman Świszcz - oświadczenie majątkowe (RSwiszcz_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:08
9Dodano załącznik Marian Gawron - oświadczenie majątkowe (MGawron_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:08
10Dodano załącznik Józef Dziedzic - oświadczenie majątkowe (JDziedzic_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:08
11Dodano załącznik Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkowe (TDubiel_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:07
12Dodano załącznik Zofia Bemben - oświadczenie majątkowe (ZBemben_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:07
13Dodano załącznik Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkowe (KBachta_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:06
14Zmieniono załącznik Irena Adamik - oświadczenie majątkoweGrasela Piotr2008-10-09 19:06
15Dodano załącznik Irena Adamik - oświadczenie majątkowe ()Grasela Piotr2008-10-09 19:05
16Dodano załącznik Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkowe (WPiekos_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:05
17Dodano załącznik Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowe (POchwat_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:04
18Dodano załącznik Piotr Chochół - oświadczenie majątkowe (PChochol_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:04
19Dodano załącznik Lidia Dubiel - oświadczenie majątkowe (LDubiel_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:03
20Dodano załącznik Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkowe (JSzetlak_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:03
21Dodano załącznik Maria Łabusińska - oświadczenie majątkowe (MLabusinska_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:03
22Dodano załącznik Bożena Macek-Lubaś - oświadczenie majątkowe (BMacek_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:02
23Dodano załącznik Elżbieta Ochwat-Marszałek - oświadczenie majątkowe (EOchwat_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:02
24Dodano załącznik Ewa Skuba - oświadczenie majątkowe (ESkuba_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:01
25Dodano załącznik Robert Snoch - oświadczenie majątkowe (RSnoch_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:01
26Dodano załącznik Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkowe (SWozniak_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:00
27Dodano załącznik Ewa Rucińska - oświadczenie majątkowe (ERucinska_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:00
28Dodano załącznik Anna Witalis - oświadczenie majątkowe (AWitalis_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 19:00
29Dodano załącznik Joanna Duć-Acela - oświadczenie majątkowe (JDuc_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:59
30Dodano załącznik Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkowe (SAblewicz_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:59
31Dodano załącznik Romana Wachel - oświadczenie majątkowe (RWachel_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:58
32Dodano załącznik Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkowe (ROlbrot_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:58
33Dodano załącznik Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkowe (WSiwiec_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:58
34Dodano załącznik Janusz Pawlik - oświadczenie majątkowe (JPawlik_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:57
35Dodano załącznik Jan Lazar - oświadczenie majątkowe (JLazar_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:56
36Dodano załącznik Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkowe (MDubiel_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:56
37Dodano załącznik Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkowe (SPankiewicz_oswiadczenie_2007.pdf)Grasela Piotr2008-10-09 18:55
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «