Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2008
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweSPankiewicz_oswiadczenie_2007.pdf (745348 B)2008-10-09
OpisWójt Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweMDubiel_oswiadczenie_2007.pdf (420834 B)2008-10-09
OpisSekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweJLazar_oswiadczenie_2007.pdf (418213 B)2008-10-09
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweJPawlik_oswiadczenie_2007.pdf (407326 B)2008-10-09
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkoweWSiwiec_oswiadczenie_2007.pdf (417756 B)2008-10-09
OpisKierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweROlbrot_oswiadczenie_2007.pdf (407971 B)2008-10-09
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRWachel_oswiadczenie_2007.pdf (393161 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkoweSAblewicz_oswiadczenie_2007.pdf (404881 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach
Joanna Duć-Acela - oświadczenie majątkoweJDuc_oswiadczenie_2007.pdf (420365 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy
Anna Witalis - oświadczenie majątkoweAWitalis_oswiadczenie_2007.pdf (412662 B)2008-10-09
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Rucińska - oświadczenie majątkoweERucinska_oswiadczenie_2007.pdf (414249 B)2008-10-09
OpisInspektor w Referacie Finansowym
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkoweSWozniak_oswiadczenie_2007.pdf (394074 B)2008-10-09
OpisKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRSnoch_oswiadczenie_2007.pdf (409903 B)2008-10-09
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle
Ewa Skuba - oświadczenie majątkoweESkuba_oswiadczenie_2007.pdf (404002 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Elżbieta Ochwat-Marszałek - oświadczenie majątkoweEOchwat_oswiadczenie_2007.pdf (401206 B)2008-10-09
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Bożena Macek-Lubaś - oświadczenie majątkoweBMacek_oswiadczenie_2007.pdf (399684 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMLabusinska_oswiadczenie_2007.pdf (336643 B)2008-10-09
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJSzetlak_oswiadczenie_2007.pdf (398941 B)2008-10-09
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLDubiel_oswiadczenie_2007.pdf (401256 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Piotr Chochół - oświadczenie majątkowePChochol_oswiadczenie_2007.pdf (394860 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Opaciu
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePOchwat_oswiadczenie_2007.pdf (498669 B)2008-10-09
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweWPiekos_oswiadczenie_2007.pdf (724068 B)2008-10-09
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Irena Adamik - oświadczenie majątkoweIAdamik_oswiadczenie_2007.pdf (379856 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweKBachta_oswiadczenie_2007.pdf (371909 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweZBemben_oswiadczenie_2007.pdf (381031 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweTDubiel_oswiadczenie_2007.pdf (390923 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweJDziedzic_oswiadczenie_2007.pdf (378092 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Marian Gawron - oświadczenie majątkoweMGawron_oswiadczenie_2007.pdf (384600 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Roman Świszcz - oświadczenie majątkoweRSwiszcz_oswiadczenie_2007.pdf (393255 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweMKmiecik_oswiadczenie_2007.pdf (386986 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweZLazar_oswiadczenie_2007.pdf (393229 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweJLesniak_oswiadczenie_2007.pdf (405885 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweMLiszka_oswiadczenie_2007.pdf (387310 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweSMarszalek_oswiadczenie_2007.pdf (379065 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWOchwat_oswiadczenie_2007.pdf (403696 B)2008-10-09
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Owsiak - oświadczenie majątkoweMOwsiak_oswiadczenie_2007.pdf (381629 B)2008-10-09
OpisRadna Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «