Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2006
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweSPankiewicz_oswiadczenie_2006.pdf (138432 B)2006-07-18
OpisWójt Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweMDubiel_oswiadczenie_2006.pdf (102930 B)2006-07-18
OpisSekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweJLazar_oswiadczenie_2006.pdf (102963 B)2006-07-18
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweJPawlik_oswiadczenie_2006.pdf (108317 B)2006-07-18
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Wojciech Koczoń - oświadczenie majątkoweWKoczon_oswiadczenie_2006.pdf (89870 B)2006-07-18
OpisKierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Beata Czajka - oświadczenie majątkoweBCzajka_oswiadczenie_2006.pdf (95503 B)2006-07-20
OpisKierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkoweWSiwiec_oswiadczenie_2006.pdf (104138 B)2006-07-20
OpisKierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweROlbrot_oswiadczenie_2006.pdf (96518 B)2006-07-20
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Zofia Rdzak - oświadczenie majątkowe2006-07-20
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Jasło
Anna Witalis - oświadczenie majątkoweAWitalis_oswiadczenie_2006.pdf (100097 B)2006-07-20
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Jasło
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRWachel_oswiadczenie_2006.pdf (98721 B)2006-07-20
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Stanisław Woźniak - oświadczenie majątkoweSWozniak_oswiadczenie_2006.pdf (98611 B)2006-07-20
OpisKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle
Stanisława Ablewicz - oświadczenie majątkoweSAblewicz_oswiadczenie_2006.pdf (102428 B)2006-07-24
OpisKierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle
z/s w Szebniach
Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRSnoch_oswiadczenie_2006.pdf (111919 B)2006-07-24
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ewa Skuba - oświadczenie majątkoweESkuba_oswiadczenie_2006.pdf (98499 B)2006-07-24
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy
Elżbieta Ochwat-Marszałek - oświadczenie majątkoweEOchwat_oswiadczenie_2006.pdf (100553 B)2006-07-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLDubiel_oswiadczenie_2006.pdf (99980 B)2006-07-24
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy
Piotr Chochół - oświadczenie majątkowePChochol_oswiadczenie_2006.pdf (103584 B)2006-07-24
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Opaciu
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePOchwat_oswiadczenie_2006.pdf (113114 B)2006-07-24
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Warzycach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMLabusinska_oswiadczenie_2006.pdf (105329 B)2006-07-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJSzetlak_oswiadczenie_2006.pdf (96241 B)2006-07-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Bożena Macek-Lubaś - oświadczenie majątkoweBMacek_oswiadczenie_2006.pdf (101360 B)2006-07-25
OpisDyrektor Zespołu Szkół w Szebniach
Antoni Styczyński - oświadczenie majątkoweAStyczynski_oswiadczenie_2006.pdf (87719 B)2006-07-25
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Warzycach
Jerzy Przybyła - oświadczenie majątkoweJPrzybyla_oswiadczenie_2006.pdf (113734 B)2006-11-24
OpisRadny Gminy Jasło
Jan Stanula - oświadczenie majątkoweJStanula_oswiadczenie_2006.pdf (107116 B)2006-11-24
OpisRadny Gminy Jasło
Jan Trzeciak - oświadczenie majątkoweJTrzeciak_oswiadczenie_2006.pdf (113773 B)2006-11-24
OpisRadny Gminy Jasło
Marian Gawron - oświadczenie majątkoweMGawron_oswiadczenie_2006.pdf (108824 B)2006-11-24
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweMKmiecik_oswiadczenie_2006.pdf (113673 B)2006-11-24
OpisRadny Gminy Jasło
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweMLiszka_oswiadczenie_2006.pdf (107261 B)2006-11-24
OpisRadna Gminy Jasło
Wacław Książek - oświadczenie majątkoweWKsiazek_oswiadczenie_2006.pdf (113431 B)2006-11-24
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWOchwat_oswiadczenie_2006.pdf (112029 B)2006-11-24
OpisRadny Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweJLesniak_oswiadczenie_2006.pdf (123704 B)2006-11-27
OpisRadny Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweKBachta_oswiadczenie_2006.pdf (112767 B)2006-11-27
OpisRadny Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweSMarszalek_oswiadczenie_2006.pdf (116100 B)2006-11-27
OpisRadny Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweTDubiel_oswiadczenie_2006.pdf (113825 B)2006-11-27
OpisRadny Gminy Jasło
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweWPiekos_oswiadczenie_2006.pdf (120893 B)2006-11-27
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweZBemben_oswiadczenie_2006.pdf (111166 B)2006-11-27
OpisRadna Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweJDziedzic_oswiadczenie_2006.pdf (145614 B)2008-01-24
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «