Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Oświadczenia majątkowe

Złożone w roku 2005
Stanisław Pankiewicz - oświadczenie majątkoweSPankiewicz_oswiadczenie_2005.pdf (350813 B)2005-10-24
OpisWójt Gminy Jasło
Małgorzata Dubiel - oświadczenie majątkoweMDubiel_oswiadczenie_2005.pdf (318969 B)2005-10-24
OpisSekretarz Gminy Jasło
Jan Lazar - oświadczenie majątkoweJLazar_oswiadczenie_2005.pdf (328148 B)2005-10-24
OpisZastępca Wójta Gminy Jasło
Janusz Pawlik - oświadczenie majątkoweJPawlik_oswiadczenie_2005.pdf (330216 B)2005-10-24
OpisSkarbnik Gminy Jasło
Wojciech Koczoń - oświadczenie majątkoweWKoczon_oswiadczenie_2005.pdf (315142 B)2005-10-24
OpisKierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska
Wiesława Siwiec - oświadczenie majątkoweWSiwiec_oswiadczenie_2005.pdf (333235 B)2005-10-24
OpisKierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Ryszard Olbrot - oświadczenie majątkoweROlbrot_oswiadczenie_2005.pdf (315361 B)2005-10-24
OpisKierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Zofia Rdzak - oświadczenie majątkoweZRdzak_oswiadczenie_2005.pdf (315580 B)2005-10-24
OpisKierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Jasło
Romana Wachel - oświadczenie majątkoweRWachel_oswiadczenie_2005.pdf (313147 B)2005-10-24
OpisKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Robert Snoch - oświadczenie majątkoweRSnoch_oswiadczenie_2005.pdf (331961 B)2005-10-24
OpisDyrektor Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Alicja Gorczyca - oświadczenie majątkoweAGorczyca_oswiadczenie_2005.pdf (327873 B)2005-10-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcinicy
Ewa Skuba - oświadczenie majątkoweESkuba_oswiadczenie_2005.pdf (325358 B)2005-10-24
OpisDyrektor Gimnazjum Nr 2 w Trzcinicy
Lidia Dubiel - oświadczenie majątkoweLDubiel_oswiadczenie_2005.pdf (279282 B)2005-10-24
OpisDyrektor Gimnazjum Nr 1 w Osobnicy
Bogusława Kaleta - oświadczenie majątkoweBKaleta_oswiadczenie_2005.pdf (349948 B)2005-10-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Opaciu
Jerzy Szetlak - oświadczenie majątkoweJSzetlak_oswiadczenie_2005.pdf (308093 B)2005-10-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Jareniówce
Antoni Styczyński - oświadczenie majątkoweAStyczynski_oswiadczenie_2005.pdf (313018 B)2005-10-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Warzycach
Bożena Macek-Lubaś - oświadczenie majątkoweBMacekLubas_oswiadczenie_2005.pdf (396669 B)2005-10-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Szebniach
Maria Łabusińska - oświadczenie majątkoweMLabusinska_oswiadczenie_2005.pdf (373568 B)2005-10-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej w Niepli
Piotr Ochwat - oświadczenie majątkowePOchwat_oswiadczenie_2005.pdf (265609 B)2005-10-24
OpisDyrektor Gimnazjum Nr 3 w Szebniach
Maria Liszka - oświadczenie majątkoweMLiszka_oswiadczenie_2005.pdf (384397 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Lazar - oświadczenie majątkoweZLazar_oswiadczenie_2005.pdf (328831 B)2005-10-24
OpisDyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Osobnicy
Marian Gawron - oświadczenie majątkoweMGawron_oswiadczenie_2005.pdf (382164 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Stanisław Marszałek - oświadczenie majątkoweSMarszlek-oswiadczenie_2005.pdf (391475 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Tadeusz Dubiel - oświadczenie majątkoweTDubiel_oswiadczenie_2005.pdf (384026 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Zofia Bemben - oświadczenie majątkoweZBemben_oswiadczenie_2005.pdf (393438 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Kazimierz Bachta - oświadczenie majątkoweKBachta_oswiadczenie_2005.pdf (374273 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Jan Stanula - oświadczenie majątkoweJStanula_oswiadczenie_2005.pdf (390125 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Jerzy Przybyła - oświadczenie majątkoweJPrzybyla_oswiadczenie_2005.pdf (385819 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Wojciech Piękoś - oświadczenie majątkoweWPiekos_oswiadczenie_2005.pdf (393095 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Wincenty Ochwat - oświadczenie majątkoweWOchwat_oswiadczenie_2005.pdf (381517 B)2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkowe2005-10-24
OpisRadny Gminy Jasło
Józef Leśniak - oświadczenie majątkoweJLesniak_oswiadczenie_2005.pdf (401349 B)2005-10-24
OpisZastępca Przewodniczącego Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic - oświadczenie majątkoweJDziedzic_oswiadczenie_2005.pdf (403821 B)2005-10-24
OpisPrzewodniczący Rady Gminy Jasło
Wacław Książek - oświadczenie majątkoweWKsiazek_oswiadczenie_2005.pdf (392823 B)2005-10-25
OpisRadny Gminy Jasło
Marek Kmiecik - oświadczenie majątkoweOswiadczenie_majatkowe_MKmiecik.pdf (795800 B)2006-04-03
OpisRadny Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «