Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Inwestycje

Infrastruktura komunalna
Kanalizacja sanitarna Zalacznik_1_dochody_budzetu_2003.doc (51200 B)2004-06-21
OpisIstniejący stan sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jasło :

1. Warzyce - długość całkowita sieci - 22 415 mb,
liczba dostawców ścieków - 368
2. Kowalowy - długość całkowita 5 431 mb, liczba
dostawców ścieków - 98
Ścieki z tych miejscowości są oczyszczane
na oczyszczalni miasta Jasła.

W ramach projektu Phare 2001 SSG Nr PL 0106.04.02 "Rozwój turystyki w okolicach Jasła -realizowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Jareniówka, Wolica i Trzcinica Barzykówka o łącznej długości 33 581 mb , w tym :

- Jareniówka - długość sieci kanalizacyjnej - 21
948 mb, liczba dostawców ścieków 127,
- Wolica - długość sieci kanalizacyjnej - 11 633 mb,
liczba dostawców ścieków 159
- Trzcinica Barzykówka - liczba dostawców
ścieków - 46
Kanalizacja z w/w miejscowości podłaczona jest do oczyszczalni miejskiej w Jaśle.

"Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"kanalizacja_sierpien_2007.pdf (68660 B)2007-08-21
OpisInwstycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «