Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2016
Zarządzenie Nr 2/2016zarzadzenie_2_2016.pdf (310479 B)2016-02-02
OpisZarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 3/2016zarzadzenie_3_2016.pdf (304018 B)2016-02-02
OpisZarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 4/2016zarzadzenie_4_2016.pdf (311067 B)2016-02-02
OpisZarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 5/2016zarzadzenie_5_2016.pdf (258198 B)2016-02-02
OpisZarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków klubów sportowych ubiegających się o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu w 2016 r.
Zarządzenie Nr 6/2016zarzadzenie_6_2016.pdf (332550 B)2016-02-02
OpisZarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 7/2016zarzadzenie_7_2016.pdf (239428 B)2016-02-02
OpisZarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Jasło
Zarządzenie Nr 8/2016zarzadzenie_8_2016.pdf (1073887 B)2016-02-02
OpisZarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło
Zarzadzenie Nr 11/2016zarzadzenie_2016_11.pdf (592425 B)2016-03-31
OpisZarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 luty 2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasło w 2016 r.
Zarządzenie Nr 12/2016 zarzadzenie_2016_12.pdf (1713172 B)2016-03-31
OpisZarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 luty 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucję dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2016 r. oraz powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych i ich dystrybucji.
Zarządzenie Nr 16/2016 zarzadzenie_2016_16.pdf (1151231 B)2016-03-31
OpisZarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Zarządzenie Nr 21/2016 zarzadzenie_2016_21.pdf (193927 B)2016-03-31
OpisZarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 22/2016zarzadzenie_2016_22.pdf (563844 B)2016-03-31
OpisZarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „Pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucję dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle” w 2016 roku oraz wyznaczenia osób do kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania publicznego.
Zarządzenie Nr 25/2016zarzadzenie_2016_25.pdf (187813 B)2016-03-31
OpisZarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 26/2016zarzadzenie_26_2016.pdf (184716 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 27/2016 zarzadzenie_27_2016.pdf (188995 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 30/2016 zarzadzenie_30_2016.pdf (227989 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 37/2016 zarzadzenie_37_2016.pdf (201741 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ustalonej dla nieruchomości położonej w Warzycach
Zarządzenie Nr 38/2016zarzadzenie_38_2016.pdf (267180 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «