Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2015
Zarządzenie nr 2/2015zarzadzenie_2015_2.pdf (304601 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 stycznia 2015 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie nr 4/2015zarzadzenie_2015_4.pdf (409138 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 5/2015zarzadzenie_2015_5.pdf (312418 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 28.01.2015 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Jasło
Zarządzenie nr 6/2015zarzadzenie_2015_6.pdf (792345 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 2 lutego 2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w Domach ludowych na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie nr 9/2015 zarzadzenie_2015_9.pdf (1035563 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi w Gminie Jasło
Zarządzenie nr 14/2015zarzadzenie_2015_14.pdf (653755 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Jasło - szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy jasło w 2015 roku
Zarządzenie nr 22/2015zarzadzenie_2015_22.pdf (926005 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. "Reagowanie na zagrożenia CBRN"pk. "EDEN"
Zarządzenie nr 31/2015zarzadzenie_2015_31.pdf (807290 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w domach Ludowych na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie nr 33/2015zarzadzenie_2015_33.pdf (289377 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Osobnicy
Zarządzenie nr 37/2015zarzadzenie_37.pdf (599250 B)2015-07-02
OpisZarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa
Zarządzenie nr 39/2015zarzadzenie_39.pdf (328204 B)2015-07-02
OpisZarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Osobnicy
Zarządzenie nr 40/2015zarzadzenie_40.pdf (218646 B)2015-07-03
OpisZarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 lipca 2015 roku
w sprawie powołania składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Brzyście w Gminie Jasło
Zarządzenie nr 42/2015zarzadzenie_2015_42.pdf (188050 B)2015-12-02
OpisZarządzenie nr 42/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 44/2015zarzadzenie_2015_44.pdf (303060 B)2015-12-02
OpisZarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Szebniach
Zarządzenie nr 45/2015zarzadzenie_2015_45.pdf (308340 B)2015-12-02
OpisZarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy
Zarządzenie nr 46/2015 zarzadzenie_2015_46.pdf (301830 B)2015-12-02
OpisZarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy
Zarządzenie nr 47/2015zarzadzenie_2015_47.pdf (302428 B)2015-12-02
OpisZarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Warzycach
Zarządzenie nr 48/2015zarzadzenie_2015_48.pdf (208739 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym ludowym Klubie Sportowym "Nieplanka" w Niepli
Zarządzenie nr 49/2015zarzadzenie_2015_49.pdf (1581881 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji do spraw referendum
Zarządzenie nr 50/2015zarzadzenie_2015_50.pdf (1541917 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
Zarządzenie nr 51/2015zarzadzenie_2015_51.pdf (244560 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 51/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie nr 52/2015 zarzadzenie_2015_52.pdf (251087 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 52/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie nr 53/2015zarzadzenie_2015_53.pdf (1840790 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 54/2015zarzadzenie_2015_54.pdf (366131 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 55/2015zarzadzenie_2015_55.pdf (3394826 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie nr 56/2015zarzadzenie_2015_56.pdf (301552 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Jasło zd nia 113 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie nr 57/2015zarzadzenie_2015_57.pdf (257767 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy jasło za pierwsze półrocze 2015 r.
Zarządzenie nr 58/2015zarzadzenie_2015_58.pdf (5909938 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 58/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu oraz samodzielnego Publicznego Miejsko - gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2015 r.
Zarządzenie nr 59/2015zarzadzenie_2015_59.pdf (373287 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 59/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy Jasło
Zarządzenie nr 60/2015zarzadzenie_2015_60.pdf (2110876 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 61/2015zarzadzenie_2015_61.pdf (1839353 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jasło
Zarządzenie nr 64/2015zarzadzenie_2015_64.pdf (1672023 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 65/2015zarzadzenie_2015_65.pdf (257261 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 6 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie nr 66/2015zarzadzenie_2015_66.pdf (303774 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 66/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 7 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 67/2015zarzadzenie_2015_67.pdf (185728 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie nr 68/2015zarzadzenie_2015_68.pdf (270558 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Jasło podczas nieobecności w dniach od 9 do 23 października 2015 r.
Zarządzenie nr 69/2015zarzadzenie_2015_69.pdf (2951002 B)2015-12-03
OpisZarządzenie nr 69/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «