Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2013
Zarządzenie Nr 1/2013zarzadzenie_1_2013.pdf (727281 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Chrząstówka w Gminie Jasło
Zarządzenie Nr 2/2013zarzadzenie_2_2013.pdf (250117 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 3/2013zarzadzenie_3_2013.pdf (1347192 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14.01.2013 r. w sprawie szkoleń obronnych organizowanych w Gminie Jasło w 2013 r.
Zarządzenie Nr 4/2013zarzadzenie_4_2013.pdf (395734 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 5/2013zarzadzenie_5_2013.pdf (398541 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 6/2013zarzadzenie_6_2013.pdf (333036 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków klubów sportowych ubiegających się o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu w 2013 r.
Zarządzenie Nr 7/2013zarzadzenie_7_2013.pdf (245011 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 7/2013 wójta Gminy Jasło z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 8/2013zarzadzenie_8_2013.pdf (347481 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 10/2013zarzadzenie_10_2013.pdf (1202068 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasło w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 11/2013zarzadzenie_11_2013.pdf (365685 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 luty 2013 r. w prawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Gminie Jasło
Zarządzenie Nr 12/2013zarzadzenie_12_2013.pdf (259403 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 luty 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ustalonej dla nieruchomości położonych w Trzcinicy
Zarządzenie Nr 14/2013zarzadzenie_14_2013.pdf (301794 B)2013-04-10
OpisZarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 06.03.2013 r. w sprawie pobierania opłat za pozyskane drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 16/2013zarzadzenie_16_2013.pdf (256203 B)2013-04-10
OpisZarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 6/2013Zarz_6_2013_WGJaslo_20131113.pdf (267467 B)2013-11-14
OpisZarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Jasło i ustalenia terminu jego odpracowania
Zarządzenie Nr 11/2013zarzadzenie_11_2013.pdf (365685 B)2013-11-21
OpisZarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Administracyjno - Gospodarczym i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 18/2013Zarzadzenie_18.pdf (275766 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 20/2013Zarzadzenie_20.pdf (204302 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 22/2013 Zarzadzenie_22.pdf (634156 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Jasło Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej gminy Jasło
Zarządzenie Nr 23/2013 Zarzadzenie_23.pdf (203148 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 25/2013 Zarzadzenie_25.pdf (197139 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ustalonej dla nieruchomości położonej w Warzycach
Zarządzenie Nr 29/2013Zarzadzenie_29.pdf (199573 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 33/2013Zarzadzenie_33.pdf (2632207 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jasło
Zarządzenie Nr 34/2013Zarzadzenie_34.pdf (412935 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
Zarządzenie Nr 35/2013Zarzadzenie_35.pdf (195228 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 37/2013Zarzadzenie_37.pdf (353337 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 39/2013Zarzadzenie_39.pdf (263700 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy oraz Samodzielnego Publicznego Miejsko - Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze
Zarządzenie Nr 41/2013Zarzadzenie_41.pdf (484709 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 21/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2012 roku i Zarządzeniu na 4/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2013 r.
Zarządzenie Nr 44/2013Zarzadzenie_44.pdf (914523 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego oraz udziału w powiatowym obronnym kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym na terenie powiatu jasielskiego
Zarządzenie Nr 45/2013Zarzadzenie_45.pdf (726434 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 października 2013 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 47/2013Zarzadzenie_47.pdf (203885 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 21 października 2013 r.w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 48/2013Zarzadzenie_48.pdf (402525 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 53/2013Zarzadzenie_53.pdf (1843775 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie udziału formacji gminnych systemu wykrywania i alarmowania w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania
Zarządzenie Nr 54/2013Zarzadzenie_54.pdf (355430 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 58/2013Zarzadzenie_58.pdf (1203281 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia zasad jej działania
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «