Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2012
Zarządzenie Nr 1/2012zarzadzenie_1_2012.pdf (187166 B)2012-02-21
OpisZarządzenie Nr1/2012 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia2.01.2012 r. w sprawie szkoleń obronnych organizowanych w Gminie Jasło w 2012 r.
Zarządzenie Nr 3/2012 zarzadzenie_3_2012.pdf (41752 B)2012-02-21
OpisZarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków klubów sportowych ubiegających się o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu w 2012r.
Zarządzenie Nr 4/2012zarzadzenie_4_2012.pdf (28449 B)2012-02-21
OpisZarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 6/2012zarzadzenie_6_2012.pdf (1891789 B)2012-04-10
OpisZarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasło w 2012 r.
Zarządzenie Nr 7/2012 zarzadzenie_7_2012.pdf (1241605 B)2012-04-10
OpisZarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia zasad jej działania
Zarządzenie Nr 9/2012 zarzadzenie_9_2012.pdf (255034 B)2012-04-10
OpisZarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2012 r.
Zarządzenie Nr 12/2012zarzadzenie_12_2012.pdf (916495 B)2012-04-10
OpisZARZĄDZENIE Nr 12 /2012 WÓJTA GMINY JASŁO z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu

Zarządzenie Nr 13/2012zarzadzenie_13_2012.pdf (27895 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ustalonej dla nieruchomości położonej w Warzycach
Zarządzenie Nr 15/2012zarzadzenie_15_2012.pdf (53919 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 16/2012zarzadzenie_16_2012.pdf (56121 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 20/2012zarzadzenie_20_2012.pdf (37595 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Opaciu
Zarządzenie Nr 21/2012zarzadzenie_21_2012.pdf (37418 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu
Zarządzenie Nr 22/2012zarzadzenie_22_2012.pdf (57395 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 23/2012zarzadzenie_23_2012.pdf (48666 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 25/2012zarzadzenie_25_2012.pdf (105230 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie powołania likwidatora Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle oraz określenia czynności likwidacyjnych
Zarządzenie Nr 26/2012zarzadzenie_26_2012.pdf (31222 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Jasło Jana Lazara do składania w imieniu Gminy Jasło oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 27/2012zarzadzenie_27_2012.pdf (249571 B)2012-06-28
OpisZarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 28/2012zarzadzenie_28_2012.pdf (331955 B)2012-06-28
OpisZarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie Nr 29/2012zarzadzenie_29_2012.pdf (353552 B)2012-06-28
OpisZarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 35/2012zarzadzenie_35_2012.pdf (71460 B)2012-09-12
OpisZarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 11.07.2012 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 37/2012zarzadzenie_37_2012.pdf (49045 B)2012-09-12
OpisZarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 6.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Jasło" oraz "Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Jasło"
Zarządzenie Nr 18/2012zarzadzenie_18_2012.pdf (338431 B)2012-12-06
OpisZarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Jasło w dniu 24 grudnia 2012 roku i 28 grudnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 50/2012zarzadzenie_50_2012.pdf (112498 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 2 października 2012 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 52/2012zarzadzenie_52_2012.pdf (71619 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 4 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 53/2012zarzadzenie_53_2012.pdf (74695 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 56/2012zarzadzenie_56_2012.pdf (208039 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz pozostałych formacji OC na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 57/2012zarzadzenie_57_2012.pdf (72991 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 62/2012zarzadzenie_62_2012.pdf (76915 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ustalonej dla nieruchomości położonej w Trzcinicy


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Zarządzenie Nr 62/2012 (zarzadzenie_62_2012.pdf)Władyka Wioletta2013-01-10 09:28
2Dodano załącznik Zarządzenie Nr 57/2012 (zarzadzenie_57_2012.pdf)Władyka Wioletta2013-01-10 09:26
3Dodano załącznik Zarządzenie Nr 56/2012 (zarzadzenie_56_2012.pdf)Władyka Wioletta2013-01-10 09:25
4Dodano załącznik Zarządzenie Nr 53/2012 (zarzadzenie_53_2012.pdf)Władyka Wioletta2013-01-10 09:18
5Dodano załącznik Zarządzenie Nr 52/2012 (zarzadzenie_52_2012.pdf)Władyka Wioletta2013-01-10 09:18
6Dodano załącznik Zarządzenie Nr 50/2012 (zarzadzenie_50_2012.pdf)Władyka Wioletta2013-01-10 09:16
7Dodano załącznik Zarządzenie Nr 18/2012 (zarzadzenie_18_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-12-06 13:23
8Dodano załącznik Zarządzenie Nr 37/2012 (zarzadzenie_37_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-09-12 11:41
9Dodano załącznik Zarządzenie Nr 35/2012 (zarzadzenie_35_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-09-12 11:34
10Dodano załącznik Zarządzenie Nr 29/2012 (zarzadzenie_29_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-28 09:43
11Dodano załącznik Zarządzenie Nr 28/2012 (zarzadzenie_28_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-28 09:40
12Dodano załącznik Zarządzenie Nr 27/2012 (zarzadzenie_27_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-28 09:38
13Dodano załącznik Zarządzenie Nr 26/2012 (zarzadzenie_26_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 12:18
14Dodano załącznik Zarządzenie Nr 25/2012 (zarzadzenie_25_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 12:17
15Dodano załącznik Zarządzenie Nr 23/2012 (zarzadzenie_23_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 12:15
16Dodano załącznik Zarządzenie Nr 22/2012 (zarzadzenie_22_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 12:14
17Dodano załącznik Zarządzenie Nr 21/2012 (zarzadzenie_21_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 12:12
18Zmieniono załącznik Zarządzenie Nr 20/2012Władyka Wioletta2012-06-20 12:11
19Dodano załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 (zarzadzenie_20_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 12:11
20Dodano załącznik Zarządzenie Nr 16/2012 (zarzadzenie_16_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 12:09
21Dodano załącznik Zarządzenie Nr 15/2012 (zarzadzenie_15_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 11:14
22Dodano załącznik Zarządzenie Nr 13/2012 (zarzadzenie_13_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-06-20 11:12
23Dodano załącznik Zarządzenie Nr 12/2012 (zarzadzenie_12_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-04-10 12:12
24Dodano załącznik Zarządzenie Nr 9/2012 (zarzadzenie_9_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-04-10 12:11
25Dodano załącznik Zarządzenie Nr 7/2012 (zarzadzenie_7_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-04-10 12:09
26Dodano załącznik Zarządzenie Nr 6/2012 (zarzadzenie_6_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-04-10 12:08
27Dodano załącznik Zarządzenie Nr 4/2012 (zarzadzenie_4_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-02-21 10:36
28Dodano załącznik Zarządzenie Nr 3/2012 (zarzadzenie_3_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-02-21 10:35
29Dodano załącznik Zarządzenie Nr 1/2012 (zarzadzenie_1_2012.pdf)Władyka Wioletta2012-02-21 10:31
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «