Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2010
Zarządzenie Nr 2/2010 zarzadzenie_Nr_2_2010.pdf (108799 B)2010-02-03
OpisZarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Jasło
z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Jasło w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 7/2010Zarz_7_Wojta_Gminy_Jaslo_04_03_2010.pdf (62271 B)2010-03-09
OpisZarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Jasło
z dnia 4 marca 2010r.

w spawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 11/2010Zarz_11_Wojta_Gminy_Jaslo_15_04_2010.pdf (63892 B)2010-04-16
OpisZarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 12/2010Zarz_12_Wojta_Gminy_Jaslo_15_04_2010.pdf (64303 B)2010-04-16
OpisZarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 1/2010 Zarzadzenie_Wojta_1_2010.pdf (68446 B)2010-04-28
OpisZarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Jasło
z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których Gmina Jasło jest organizatorem oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Zarządzenie Nr 3/2010 Zarzadzenie_Wojta_3_2010.pdf (78297 B)2010-04-28
OpisZarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Jasło
z dnia 2 luty 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. oraz ustalenia jej trybu działania
Zarządzenie Nr 4/2010Zarzadzenie_Wojta_4_2010.pdf (158981 B)2010-04-28
OpisZarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Jasło - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jasło w 2010 r.
Zarządzenie Nr 18/2010Zarz_18_Wojta_Gminy_Jaslo_10_05_2010.pdf (61950 B)2010-05-11
OpisZarządzenie Nr 18 /2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 14 /2010Zarzadzenie_Wojta_14_2010.pdf (94341 B)2010-05-21
OpisZarządzenie Nr 14 /2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przygotowania i udziału w powiatowym, kompleksowym ćwiczeniu zgrywającym obrony cywilnej na terenie Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 20/2010Zarzadzenie_Wojta_20_2010.pdf (106902 B)2010-05-21
OpisZarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych
Zarzadzenie Nr 38/2010zarzadzenie_wojta_38_2010.pdf (224331 B)2010-07-01
OpisZarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 40/2010Zarzadzenie_Nr_41_2010.pdf (40846 B)2010-07-14
OpisZarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 lica 2010 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomosci8 przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 48/2010Zarz_48_Wojta_Gminy_Jaslo_26_07_2010.pdf (64087 B)2010-07-30
OpisZarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 57/2010 Zarz_57_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (15923 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 września 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2010 r.
Zarządzenie Nr 59/2010Zarz_59_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (22310 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 września 2010 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania
Zarządzenie Nr 61/2010 Zarz_61_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (20653 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 63/2010 Zarz_63_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (26409 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 18 października 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót
Zarządzenie Nr 67/2010 Zarz_67_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (21267 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 67/2010 Wójta gminy Jasło w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 68/2010Zarz_68_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (130520 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Jasło w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 69/2010Zarz_69_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (18175 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót
Zarządzenie Nr 75/2010 Zarz_75_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (20649 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót
Zarządzenie Nr 81/2010Zarz_81_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (16311 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego audytu wewnętrznego na 2011 r.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «