Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2009
Zarządzenie Nr 1/2009Zarz_1_Wojta_Gminy_Jaslo_05_01_2009.pdf (132919 B)2009-02-23
OpisZarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w Domach Ludowych na terenie Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 5/2009Zarz_5_Wojta_Gminy_Jaslo_14_01_2009.pdf (122569 B)2009-02-23
OpisZarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Kultury Jasło z siedzibą w Trzcinicy
Zarządzenie Nr 6/2009Zarz_6_Wojta_Gminy_Jaslo_22_01_2009.pdf (351332 B)2009-02-23
OpisZarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2009r. oraz ustalenia jej trybu działania
Zarządzenie Nr 8/2009Zarz_8_Wojta_Gminy_Jaslo_13_02_2009.pdf (116646 B)2009-02-23
OpisZarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Jaśle
Zarządzenie Nr 9/2009Zarz_9_Wojta_Gminy_Jaslo_13_02_2009.pdf (104344 B)2009-02-23
OpisZarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaśle
Zarządzenie Nr 11/2009Zarz_11_Wojta_Gminy_Jaslo_23_02_2009.pdf (62551 B)2009-02-27
OpisZarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 12/2009Zarz_12_Wojta_Gminy_Jaslo_23_02_2009.pdf (61133 B)2009-02-27
OpisZarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie:
ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 13/2009Zarz_13_Wojta_Gminy_Jaslo_23_02_2009.pdf (61016 B)2009-02-27
OpisZarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie:
ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 18/2009Zarz_18_Wojta_Gminy_Jaslo_03_04_2009.pdf (63655 B)2009-04-09
OpisZarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 20/2009Zarz_20_Wojta_Gminy_Jaslo_27_04_2009.pdf (64133 B)2009-04-29
OpisZarządzenie Nr 20 /2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 21/2009Zarz_21_Wojta_Gminy_Jaslo_27_04_2009.pdf (112850 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Jasło, w której wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Zarządzenie Nr 22/2009 Zarz_22_Wojta_Gminy_Jaslo_29_04_2009.pdf (98754 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej ustalonej dla nieruchomości położonej w Warzycach
Zarządzenie Nr 28/2009Zarz_28_Wojta_Gminy_Jaslo_15_05_2009.pdf (797638 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 maja 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 30/2009 Zarz_30_Wojta_Gminy_Jaslo_26_05_2009.pdf (99465 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 32/2009Zarz_32_Wojta_Gminy_Jaslo_01_06_2009.pdf (112747 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 01 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle
Zarządzenie Nr 36/2009 Zarz_36_Wojta_Gminy_Jaslo_09_06_2009.pdf (117962 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie Nr 37/2009Zarz_37_Wojta_Gminy_Jaslo_22_06_2009.pdf (93229 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót
Zarządzenie Nr 48/2009Zarz_48_Wojta_Gminy_Jaslo_06_08_2009.pdf (63827 B)2009-08-07
OpisZarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 49/2009Zarz_49_Wojta_Gminy_Jaslo_10_08_2009.pdf (112841 B)2009-09-24
OpisZarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Opaciu.
Zarządzenie Nr 50/2009Zarz_50_Wojta_Gminy_Jaslo_14_08_2009.pdf (118145 B)2009-09-24
OpisZarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Osobnicy.
Zarządzenie Nr 52/2009 Zarz_52_Wojta_Gminy_Jaslo_26_08_2009.pdf (119848 B)2009-09-24
OpisZarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy oraz Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2009r.
Zarządzenie Nr 53/2009Zarz_53_Wojta_Gminy_Jaslo_27_08_2009.pdf (103990 B)2009-09-25
OpisZarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 55/2009Zarz_55_Wojta_Gminy_Jaslo_03_09_2009.pdf (103185 B)2009-09-25
OpisZarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 września 2009r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przeznaczeniu funduszu sołeckiego
Zarządzenie Nr 56/2009Zarz_56_Wojta_Gminy_Jaslo_03_09_2009.pdf (117151 B)2009-09-25
OpisZarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 września 2009r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 57/2009Zarz_57_Wojta_Gminy_Jaslo_03_09_2009.pdf (156445 B)2009-09-25
OpisZarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 września 2009r. w sprawie używania sprzętu do utrzymania porządku i czystości tj. wykaszarki spalinowe, piła spalinowa oraz inny drobny sprzęt w Urzędzie Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 61/2009Zarz_61_Wojta_Gminy_Jaslo_06_10_2009.pdf (63601 B)2009-10-13
OpisZarządzenie Nr 61 /2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 6 października 2009 r.

w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 69/2009Zarz_69_Wojta_Gminy_Jaslo_16_11_2009.pdf (63413 B)2009-11-19
OpisZarządzenie Nr 69/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem.
Zarządzenie Nr 70/2009Zarz_70_Wojta_Gminy_Jaslo_16_11_2009.pdf (64699 B)2009-11-19
OpisZarządzenie Nr 70/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 71/2009 Zarzadzenie_nr_71_2009.pdf (19230 B)2010-02-01
OpisZarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «