Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2008
Zarządzenie Nr 1/2008Zarzadzenie_Nr_1_2008_.pdf (76834 B)2008-01-21
OpisZARZĄDZENIE NR 1/2008
WÓJTA GMINY JASŁO
z dnia 4 stycznia 2008 roku

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Jasło w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2008 Wójta Gminy JasłoZal_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_1_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_4_01_2008.pdf (99859 B)2008-01-21
OpisWÓJT GMINY JASŁO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2008r.
Zarządzenie Nr 18/2008Zarz_Nr_18_2008.pdf (61968 B)2008-04-02
OpisZarządzenie Nr 18 /2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 19/2008Zarz_Nr_19_2008.pdf (58649 B)2008-04-02
OpisZarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 3/2008Zarz_03_Wojta_Gminy_Jaslo_04_01_2008.pdf (56007 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 4 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w Domach Ludowych na terenie Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 8/2008Zarz_08_Wojta_Gminy_Jaslo_08_02_2008.pdf (34086 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 8 lutego 2008 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Jasło, w której wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne orzeczona przez Sądy.
Zarządzenie Nr 9/2008Zarz_09_Wojta_Gminy_Jaslo_27_02_2008.pdf (54227 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia cen na drewno opałowe i tartaczne pochodzące z lasów i działek komunalnych Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 11/2008Zarz_11_Wojta_Gminy_Jaslo_17_03_2008.pdf (46734 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie trybu udzielenia niektórych zamówień publicznych.
Zarządzenie Nr 15/2008Zarz_15_Wojta_Gminy_Jaslo_26_03_2008.pdf (42997 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie planu kontroli na 2008 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 17/2008Zarz_17_Wojta_Gminy_Jaslo_26_03_2008.pdf (120559 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 20/2008Zarz_20_Wojta_Gminy_Jaslo_26_03_2008.pdf (27978 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 23/2008Zarz_23_Wojta_Gminy_Jaslo_02_04_2008.pdf (56804 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 2 kwietnia 2008 roku
w sprawie rejestru jednostek organizacyjnych gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 30/2008Zarz_30_Wojta_Gminy_Jaslo_05_05_2008.pdf (35370 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 5 maja 2008 roku
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Jasło do pełnienia obowiązków Wójta w czasie jego nieobecności.
Zarządzenie Nr 31/2008Zarz_31_Wojta_Gminy_Jaslo_05_05_2008.pdf (22238 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 5 maja 2008 roku
w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.
Zarządzenie Nr 32/2008Zarz_32_Wojta_Gminy_Jaslo_06_05_2008.pdf (82941 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 6 maja 2008 roku
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 35/2008Zarz_35_Wojta_Gminy_Jaslo_28_05_2008.pdf (1373294 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Zarządzenie Nr 37/2008Zarz_37_Wojta_Gminy_Jaslo_05_06_2008.pdf (36644 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 5 czerwca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 39/2008Zarz_39_Wojta_Gminy_Jaslo_10_06_2008.pdf (31500 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 10 czerwca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 21/2008Zarz_21_Wojta_Gminy_Jaslo_26_03_2008.pdf (178675 B)2008-07-11
OpisZarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jaśle.
Zarządzenie Nr 28/2008Zarz_28_Wojta_Gminy_Jaslo_21_04_2008.pdf (25358 B)2008-07-11
OpisZarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 21 kwietnia 2008 roku
w sprawie ustalenia trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Jasło.
Zarządzenie Nr 38/2008Zarz_38_Wojta_Gminy_Jaslo_09_06_2008.pdf (24816 B)2008-07-11
OpisZarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 9 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót.
Zarządzenie Nr 42/2008Zarz_42_Wojta_Gminy_Jaslo_23_06_2008.pdf (30072 B)2008-07-11
OpisZarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy.
Zarządzenie Nr 53/2008Zarz_53_Wojta_Gminy_Jaslo_18_08_2008.pdf (101920 B)2008-08-22
OpisZarządzenie Nr 53/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 18 sierpnia 2008 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 51/2008Zarz_51_Wojta_Gminy_Jaslo_25_07_2008.pdf (98798 B)2008-09-22
OpisZarządzenie Nr 51/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 25 lipca 2008 roku
w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w skutek intensywnych opadów deszczu w dniach 22,23,24,25 lipca 2008 r..
Zarządzenie Nr 52/2008Zarz_52_Wojta_Gminy_Jaslo_18_08_2008.pdf (214794 B)2008-09-22
OpisZarządzenie Nr 52/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 18 sierpnia 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy oraz Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2008r.
Zarządzenie Nr 55/2008Zarz_55_Wojta_Gminy_Jaslo_22_08_2008.pdf (120303 B)2008-09-22
OpisZarządzenie Nr 55/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 22 sierpnia 2008 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
Zarządzenie Nr 65/2008 Zarz_65_Wojta_Gminy_Jaslo_07_10_2008.pdf (105203 B)2008-10-14
OpisZarządzenie Nr 65/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 07 października 2008 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 66/2008Zarz_66_Wojta_Gminy_Jaslo_07_10_2008.pdf (99624 B)2008-11-04
OpisZarządzenie Nr 66/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 07 października 2008 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 80/2008Zarz_80_Wojta_Gminy_Jaslo_11_12_2008.pdf (59976 B)2008-12-17
OpisZarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 81/2008Zarz_81_Wojta_Gminy_Jaslo_12_12_2008.pdf (61166 B)2008-12-17
OpisZarządzenie Nr 81/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 82/2008Zarz_82_Wojta_Gminy_Jaslo_12_12_2008.pdf (59899 B)2008-12-17
OpisZarządzenie Nr 82/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «