Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Zarządzenia

Rok 2006
Zarządzenie Nr 2/2006Zarzadzenie_nr_2_2006.pdf (111324 B)2006-02-06
OpisZarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Jasło, z dnia 26 stycznia 2006r.
w sprawie: ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzyściu stanowiącej własność Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 3/2006 Zarzadzenie_nr_3.pdf (121932 B)2006-02-06
OpisZarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Jasło , z dnia 26 stycznia 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 4/2006 Zarzadzenie_4_2006.pdf (129418 B)2006-02-13
OpisZarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Jasło , z dnia
7 lutego 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 11/2006 Zarzadzenie_11_2006.pdf (119845 B)2006-03-08
OpisZarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Jasło , z dnia
7 marca 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 19/2006Zarzadzenie_Nr_19_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dn_5_04_2006.pdf (119188 B)2006-04-07
OpisZarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Jasło , z dnia
5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 20/2006Zarzadzenie_Nr_20_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dn_11_04_2006.pdf (139810 B)2006-04-18
OpisZarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie:
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jasło.
Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2006 Wójta Gminy JasłoZal_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_20_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dn_11_04_2006.pdf (552552 B)2006-04-18
OpisZałącznik do zarządzenia Nr 20/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2006 roku.
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Jasło w zakresie:
1. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
4. Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Zarządzenie Nr 24/2006Zarzadzenie_Nr_24_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dn_23_05_2006.pdf (67478 B)2006-05-31
OpisZarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Jasło , z dnia
23 maja 2006 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 29/2006Zarzadzenie_nr_29_2006.pdf (59999 B)2006-07-10
OpisZarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 lipca 2006 roku, w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
Zarządzenie Nr 35/2006 Zarzadzenie_Nr_35_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dn_31_07_2006.pdf (65971 B)2006-08-21
OpisZarządzenie Nr 35 /2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Nr 36/2006zarzadzenie_nr_36_2006.pdf (65209 B)2006-08-23
OpisZarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 lipca 2006 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 46/2006Zarzadzenie_Nr_46_2006.pdf (65988 B)2006-11-16
OpisZarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Jasło
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Brzyście.
Zarządzenie Nr 48/2006Zarzadzenie_Nr_48_2006.pdf (63638 B)2006-11-16
OpisZarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Jasło
z dnia 7 listopada 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Osobnica, Szebnie.
Zarządzenie Nr 52/2006Zarzadzenie_Nr_52_2006.pdf (62949 B)2006-12-05
OpisZarządzenie Nr 52/ 2006 Wójta Gminy Jasło
z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «