Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2016
Uchwała Nr VI/49/2015/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Jasło na rok 2016uchwala_49_budzet.pdf (635775 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr VI/49/2015/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr VI/49/2015/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasłouchwala_49_wpf.pdf (925603 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr VI/49/2015/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr VI/88/2015/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Jasło w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rokuchwala_88.pdf (688363 B)2016-01-07
OpisUchwała Nr VI/88/2015/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Jasło w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r.uchwala_123_2016_z_uzasadnieniem.pdf (2126754 B)2016-02-11
OpisUchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2016 r.
Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r.uchwala_124_2016.pdf (597601 B)2016-02-11
OpisUchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr VI/59/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie RIO_uchwala_59_2016.pdf (667637 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr VI/59/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Jasło w uchwale budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr VI/60/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie RIO_uchwala_60_2016.pdf (879049 B)2016-02-16
OpisUchwała Nr VI/60/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jasło, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r.uchwala_132_2016.pdf (388629 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 2 marca 2016 r. uchwala_141_2016.pdf (230955 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 2 marca 2016 r. uchwalal_142_2016.pdf (387393 B)2016-03-21
OpisUchwała Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Jasło zarzadzenie_2016_9.pdf (7776985 B)2016-03-31
OpisZarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Jasło na 2016 rok stycznia 2016 r.
Zarzadzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Jasłozarzadzenie_2016_23.pdf (3375515 B)2016-04-08
OpisZarzadzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2015 r.
Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Jasłouchwala_143_2016.pdf (339886 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Jasło uchwala_144_2016.pdf (413625 B)2016-04-20
OpisUchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. uchwala_158_2016.pdf (376555 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/158/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r.uchwala_161_2016.pdf (138763 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/161/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
Uchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r.uchwala_162_2016.pdf (137942 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2015 r.
Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_164_2016.pdf (428282 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. uchwala_165_2016.pdf (426028 B)2016-06-29
OpisUchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 28/2016zarzadzenie_28_2016.pdf (997891 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji
Zarządzenie Nr 29/2016zarzadzenie_29_2016.pdf (1739515 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji
Zarządzenie Nr 31/2016 zarzadzenie_31_2016.pdf (1239435 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji
Zarządzenie Nr 33/2016 zarzadzenie_33_2016.pdf (2257787 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami i wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 36/2016zarzadzenie_36_2016.pdf (2275813 B)2016-07-29
OpisZarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r.uchwala_173_2016.pdf (367522 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2016 r.uchwala_179_2016.pdf (358435 B)2016-07-29
OpisUchwała Nr XXVII/179/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lipca 2016 r. uchwala_182_2016.pdf (380768 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXX/186/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. uchwala_186_2016.pdf (262811 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXX/186/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXX/187/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. uchwala_187_2016.pdf (132662 B)2016-09-26
OpisUchwała Nr XXX/187/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała Nr XXXII/193/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r.uchwala_193_2016.pdf (410239 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/193/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016
Uchwała Nr XXXII/194/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r.uchwala_194_2016.pdf (102954 B)2016-09-27
OpisUchwała Nr XXXII/194/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «