Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2015
Uchwała nr VI/49/2014/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowieuchwala_rio.pdf (828892 B)2015-01-13
OpisUchwała nr VI/49/2014/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło na lata 2015-2019
Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_14.pdf (802299 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r.

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2015 rok
Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. uchwala_4_15.pdf (220249 B)2015-02-23
OpisUchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 28.01.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr VI/64/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowieuchwala_rio.pdf (828892 B)2015-03-03
OpisUchwała Nr VI/64/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jasło, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r.uchwala_2015_23.pdf (428483 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 r.
Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. uchwala_2015_24.pdf (174681 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jasło środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r.uchwala_2015_33.pdf (351245 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 r.
Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. uchwala_2015_41.pdf (408778 B)2015-05-19
OpisUchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jasło na rok 2015
Zarządzenie nr 7/2015 zarzadzenie_2015_7.pdf (1629226 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Jasło na 2015 rok
Zarządzenie nr 18/2015zarzadzenie_2015_18.pdf (1745548 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Zarządzenie nr 19/2015zarzadzenia_2015_19...pdf (3292981 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jasło za 2014 r.
Zarządzenie nr 27/2015zarzadzenie_2015_27.pdf (1359373 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie nr 30/2015zarzadzenie_2015_30.pdf (1412816 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 80maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem budżetowej rezerwy celowej
Zarządzenie nr 32/2015zarzadzenie_2015_32.pdf (898662 B)2015-05-27
OpisZarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej
Uchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_43.pdf (369652 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/43/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015
Uchwała Nr X/44/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_44.pdf (298113 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/44/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_50.pdf (122141 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015
Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. uchwala_2015_51.pdf (135086 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.uchwala_2015_52.pdf (134994 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2014 r.
Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.uchwala_2015_53.pdf (424624 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_61.pdf (125596 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inwestycyjnej
Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_62.pdf (125032 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inwestycyjnej
Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. uchwala_2015_63.pdf (521855 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2015 r. uchwala_2015_67.pdf (354512 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. uchwala_2015_70.pdf (416401 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015
Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r.uchwala_2015_71.pdf (526198 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r. uchwala_2015_77.pdf (364015 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015
Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 ruchwala_2015_80.pdf (397435 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy jasło na 2015 r.
Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.uchwala_2015_81.pdf (528755 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie nr 43/2015 zarzadzenie_2015_43.pdf (969462 B)2015-12-02
OpisZarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowej oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 71/2015zarzadzenie_2015_71.pdf (1082341 B)2015-12-14
OpisZarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Jasło na 2016 rok
Zarządzenie Nr 72/2015zarzadzenie_2015_72.pdf (290604 B)2015-12-14
OpisZarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XVI/90/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. uchwala_2015_90.pdf (396711 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/90/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015
Uchwała Nr XVI/91/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. uchwala_2015_91.pdf (110240 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/91/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XVI/92/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_92.pdf (111718 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/92/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło
Uchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_93.pdf (102412 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/93/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_94.pdf (689472 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. uchwala_2015_95.pdf (641251 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/95/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
Uchwała Nr XVI/96/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r.uchwala_2015_96.pdf (620150 B)2015-12-23
OpisUchwała Nr XVI/96/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_107.pdf (382755 B)2016-01-05
OpisUchwała Nr XVII/107/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 rok.
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.uchwala_XVII_108.pdf (103823 B)2016-01-05
Opis Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 237 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «