Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2014
Uchwała Nr XLIX/338/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r.uchwala_XLIX_338.pdf (1126670 B)2014-02-04
OpisUchwała Nr XLIX/338/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22.01.2014r.

Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2014 r.
Zarządzenie Nr 10/2014zarzadzenie_10_2014.pdf (6984616 B)2014-02-13
OpisZarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Jasło na 2014 rok.
Uchwała Nr VI/67/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowieuchwala_rio.pdf (828892 B)2014-02-21
OpisUchwała Nr VI/67/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jasło, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała XLIX/339/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 stycznia 2014 r.2014-04-29
OpisUchwała XLIX/339/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała L/346/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r.uchwala_L_346_2014.pdf (523098 B)2014-04-29
OpisUchwała L/346/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Jasło na 2014 r. Rady Gminy Jasło Nr XLIX/338/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r.
Uchwała L/347/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r.uchwala_L_347_2014.pdf (3203209 B)2014-04-29
OpisUchwała L/347/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Uchwała L/348/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r.uchwala_L_348_2014.pdf (293843 B)2014-04-29
OpisUchwała L/348/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała L/349/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r.uchwala_L_349_2014.pdf (314742 B)2014-04-29
OpisUchwała L/349/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała LI/362/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r.uchwala_LI_362_2014.pdf (316963 B)2014-04-29
OpisUchwała LI/362/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Zarządzenie Nr 22/2014 zarzadzenie_22_2014.pdf (2030420 B)2014-05-20
OpisZarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 28/2014 zarzadzenie_28_2014.pdf (3407937 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy jasło z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jasło za 2013 rok
Zarządzenie Nr 30/2014zarzadzenie_30_2014.pdf (1741530 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków oraz przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami
Zarządzenie Nr 35/2014zarzadzenie_35_2014.pdf (1932928 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Jasło w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 38/2014zarzadzenie_38_2014.pdf (2057749 B)2014-05-21
OpisZarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Uchwała LII/367/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. uchwala_2014_367.pdf (408690 B)2014-10-10
OpisUchwała LII/367/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jasło na rok 2014
Uchwała LIII/368/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. uchwala_2014_368.pdf (354223 B)2014-10-10
OpisUchwała LIII/368/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jasło na rok 2014
Uchwała LIII/369/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. uchwala_2014_369.pdf (3200987 B)2014-10-10
OpisUchwała LIII/369/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała LIV/373/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2014 r.uchwala_2014_373.pdf (128276 B)2014-10-10
OpisUchwała LIV/373/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
Uchwała LIV/374/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2014 r.uchwala_2014_374.pdf (128886 B)2014-10-10
OpisUchwała LIV/374/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2013 r.
Uchwała LV/378/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r.uchwala_2014_378.pdf (410649 B)2014-10-10
OpisUchwała LV/378/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Uchwała LVI/385/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r. uchwala_2014_385.pdf (347566 B)2014-10-10
OpisUchwała LVI/385/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Uchwała LVII/386/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. uchwala_2014_386.pdf (396123 B)2014-10-10
OpisUchwała LVII/386/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Uchwała LVII/391/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r.uchwala_2014_391.pdf (2847718 B)2014-10-10
OpisUchwała LVII/391/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała LVIII/392/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r.uchwala_2014_392.pdf (350032 B)2014-10-10
OpisUchwała LVIII/392/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Uchwała LIX/397/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r.uchwala_2014_397.pdf (335862 B)2014-12-19
OpisUchwała LIX/397/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok2014
Uchwała LX/403/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2014 r.uchwala_2014_403.pdf (316938 B)2014-12-19
OpisUchwała LX/403/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Uchwała LX/404/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2014 r.uchwala_2014_404.pdf (1887438 B)2014-12-19
OpisUchwała LX/404/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy jasło
Uchwała II/3/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2014 r.uchwala_2_3.pdf (361964 B)2015-01-12
OpisUchwała II/3/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Uchwała III/5/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r.uchwala_3_5.pdf (364991 B)2015-01-12
OpisUchwała III/5/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2014
Zarządzenie nr 67/2014zarzadzenie_2014_67.pdf (4806803 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2015 rok
Zarządzenie nr 68/2014zarzadzenie_2014_68.pdf (5129870 B)2015-01-20
OpisZarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «