Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2013
Uchwała Nr VI/45/2012/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowierio_uchwala_45.pdf (1055470 B)2013-01-04
OpisUchwała Nr VI/45/2012/2013 z dnia 2 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr VI/45/2012/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowieuchwala_rio_45.pdf (1429663 B)2013-01-04
OpisUchwała Nr VI/45/2012/2013 z dnia 2 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło na lata 2013-2019
Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2013 r. Rady Gminy Jasło Nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.uchwala_XXXVI_235.pdf (2988745 B)2013-03-04
OpisUchwała budżetowa Gminy Jasło na 2013 r.
Rady Gminy Jasło
Nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r.
Uchwała Nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. uchwala_XXXVI_236.pdf (4897552 B)2013-03-04
OpisUchwała Nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 29.01.2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 9/2013zarzadzenie_9_2013.pdf (2669315 B)2013-04-09
OpisZarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Jasło na 2013 r.
Zarządzenie Nr 15/2013Zarzadzenie__15.pdf (5454930 B)2013-04-10
OpisZarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 r.
Zarządzenie Nr 17/2013zarzadzenie_17_2013.pdf (1407577 B)2013-04-10
OpisZarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. uchwala_XXXVII_245.pdf (1938793 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/245/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. uchwala_XXXVII_246.pdf (3255898 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.02.2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/236/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXVIII/260/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r.uchwala_XXXVIII_260.pdf (2036122 B)2013-06-12
Opis Uchwała Nr XXXVIII/260/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r.uchwala_XXXVIII_261.pdf (1649218 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/261/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r.uchwala_XXXVIII_262.pdf (312283 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXVIII/262/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013r.uchwala_XXXIX_269.pdf (1705460 B)2013-06-12
OpisUchwała Nr XXXIX/269/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr XL/275/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_275.pdf (1693822 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/275/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr XL/276/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r.uchwala_XL_276.pdf (1035233 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XL/276/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 28.05.2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XLI/284/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r.uchwala_XLI_284.pdf (252977 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XLI/284/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała Nr XLI/285/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r.uchwala_XLI_285.pdf (258281 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XLI/285/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2012 rok.
Uchwała Nr XLI/287/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r.uchwala_XLI_287.pdf (871731 B)2013-06-27
OpisUchwała Nr XLI/287/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013.
Uchwała Nr XLII/291/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. uchwala_XLII_291.pdf (2168944 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/291/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr XLII/292/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r.uchwala_XLII_292.pdf (5219952 B)2013-09-12
OpisUchwała Nr XLII/292/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XLIII/299/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r.uchwala_XLIII_299.pdf (2151955 B)2013-09-26
OpisUchwała Nr XLIII/299/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013.
Uchwała Nr XLIII/300/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r.uchwala_XLIII_300.pdf (3781329 B)2013-09-26
OpisUchwała Nr XLIII/300/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 11.09.2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XLIV/305/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. uchwala_XLIV_305.pdf (3828037 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLIV/305/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr XLIV/306/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013ruchwala_XLIV_306.pdf (3974030 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLIV/306/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XLIV/309/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. uchwala_XLV_309.pdf (2894004 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLIV/309/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. uchwala_XLV_310.pdf (3994622 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.09.2013r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XLV/311/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.10.2013r. uchwala_XLV_311.pdf (303730 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLV/311/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.10.2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Uchwała Nr XLVI/314/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 22.11.2013r. uchwala_XLVI_314.pdf (1611624 B)2013-12-03
OpisUchwała Nr XLVI/314/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 22.11.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Uchwała Nr VI/36/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowierio.pdf (1080791 B)2013-12-17
OpisUchwała Nr VI/36/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło na lata 2014-2019
Uchwała Nr XLVII/316/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. uchwala_XLVII_316.pdf (2541217 B)2013-12-31
OpisUchwała Nr XLVII/316/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
Zarządzenie Nr 19/2013Zarzadzenie_19.pdf (2601098 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 21/2013 Zarzadzenie_21.pdf (613026 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowej
Zarządzenie Nr 24/2013 Zarzadzenie_24.pdf (882541 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą dotacji celowej i przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami
Zarządzenie Nr 30/2013Zarzadzenie_30.pdf (1454817 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 31/2013Zarzadzenie_31.pdf (2097124 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 40/2013Zarzadzenie_40.pdf (1443675 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowej, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy oświatowej
Zarządzenie Nr 42/2013Zarzadzenie_42.pdf (1572144 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowej, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 46/2013Zarzadzenie_46.pdf (1900857 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmiana planu dotacji celowej oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 49/2013Zarzadzenie_49.pdf (2134822 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem oświatowej rezerwy budżetowej.
Zarządzenie Nr 52/2013Zarzadzenie_52.pdf (5082234 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 12.11.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 56/2013Zarzadzenie_56.pdf (3008569 B)2014-01-03
OpisZarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem oświatowej rezerwy budżetowej
Uchwała Nr XLVIII/329/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.uchwala_XLVIII_329.pdf (1253237 B)2014-01-23
OpisUchwała Nr XLVIII/329/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «