Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2012
Uchwała Nr VI/49/2011/2012 z dnia 3.01.2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwala_rio_VI_49.pdf (1387741 B)2012-01-09
OpisUchwała Nr VI/49/2011/2012 z dnia 3.01.2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło na lata 2012 - 2019
Zarządzenie Nr 56/2011zarzadzenie_56_2011.pdf (2331272 B)2012-01-12
OpisZarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 15.11.2011r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 55/2011 zarzadzenie_55_2011.pdf (1010155 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 rok
Zarządzenie Nr 2/2012 zarzadzenie_2_2012.pdf (924815 B)2012-02-21
OpisZarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Jasło na 2012 rok
Zarządzenie Nr 5/2012zarzadzenie_5_2012.pdf (1029521 B)2012-04-10
OpisZarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowej
Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2012r. Rady Gminy Jasło Nr XXII/134/2012 z dnia 26.01.2012r. uchwala_XXII_134.pdf (2702232 B)2012-04-12
OpisUchwała budżetowa Gminy Jasło na 2012r. Rady Gminy Jasło Nr XXII/134/2012 z dnia 26.01.2012r.
Uchwała Nr XXII/135/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r.uchwala_XXII_135.pdf (760610 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXII/135/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 26.01.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r.uchwala_XXIII_138.pdf (428858 B)2012-04-12
OpisUchwała Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.03.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 r.
Zarządzenie Nr 10/2012wykonanie__budzetu_2011_.pdf (5644576 B)2012-06-20
OpisSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 rok
Zarządzenie Nr 11/2012zarzadzenie_11_2012.pdf (273692 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy celowej.
Zarządzenie Nr 14/2012zarzadzenie_14_2012.pdf (274603 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych i przeniesieniem planu wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Nr 19/2012zarzadzenie_19_2012.pdf (155173 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych
Zarządzenie Nr 24/2012zarzadzenie_24_2012.pdf (204375 B)2012-06-20
OpisZarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych
Uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r.uchwala_XXIV_149.pdf (469028 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 r.
Uchwała Nr XXV/160/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r.uchwala_XXV_160.pdf (256110 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXV/160/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 25.05.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2012
Uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. uchwala_XXVI_164.pdf (246419 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVI/164/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.05.2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 r.
Uchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012ruchwala_XXVII_168.pdf (29172 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012r.uchwala_XXVII_169.pdf (28965 B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVII/169/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2011 r.
Uchwała Nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012r. uchwala_XXVII_170.pdf ( B)2012-06-22
OpisUchwała Nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 r.
Zarządzenie Nr 30/2012zarzadzenie_30_2012.pdf (262803 B)2012-09-12
OpisZarządzenie Nr 30/2012 Wójta gminy Jasło w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami i wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Uchwała Nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 22.06.2012r.uchwala_XXVIII_171.pdf (149141 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXVIII/171/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 22.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 r.
Uchwała Nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r.uchwala_XXIX_176.pdf (291713 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXIX/176/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 24.07.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 r.
Uchwała Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. uchwala_XXX_178.pdf (493223 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXX/178/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2012 r.
Uchwała Nr XXX/187/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r.uchwala_XXX_187.pdf (1657886 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXX/187/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2.08.2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 41/2012zarzadzenie_41_2012.pdf (35919 B)2012-09-12
OpisZarządzenie Nr 41/2012 Wójt Gminy Jasło z dnia 24.08.2012 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za pierwsze półrocze 2012 r.
Zarządzenie Nr 45/2012zarzadzenie_45_2012.pdf (290216 B)2012-09-12
OpisZarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.08.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych i przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XXXI/189/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. uchwala_XXXI_189.pdf (366345 B)2012-09-12
OpisUchwała Nr XXXI/189/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2012
Uchwała Nr XXXII/193/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. uchwala_XXXII_193.pdf (3820788 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/193/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2012
Uchwała Nr XXXII/194/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. uchwala_XXXII_194.pdf (5274575 B)2012-10-30
OpisUchwała Nr XXXII/194/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 20.09.2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIII/204/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. uchwala_XXXIII_204.pdf (1795199 B)2012-11-26
OpisUchwała Nr XXXIII/204/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2012
Uchwała Nr XXXIII/207/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r.uchwala_XXXIII_207.pdf (5646609 B)2012-11-26
OpisUchwała Nr XXXIII/207/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23.10.2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XXXIV/214/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. uchwala_XXXIV_214.pdf (4032808 B)2012-12-17
OpisUchwała Nr XXXIV/214/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2012
Uchwała Nr XXXV/224/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. uchwala_XXXV_224.pdf (2374095 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/224/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2012.
Uchwała Nr XXXV/225/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. uchwala_XXXV_225.pdf (5465171 B)2013-01-07
OpisUchwała Nr XXXV/225/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr47/2012zarzadzenie_47_2012.pdf (488381 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr47/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmiana planu dotacji celowych i przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami
Zarządzenie Nr 48/2012zarzadzenie_48_2012.pdf (645443 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 21 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło.
Zarządzenie Nr 49/2012zarzadzenie_49_2012.pdf (1292981 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej.
Zarządzenie Nr 54/2012zarzadzenie_54_2012.pdf (284082 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych i przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami
Zarządzenie Nr 55/2012zarzadzenie_55_2012.pdf (1412025 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 60/2012zarzadzenie_60_2012.pdf (674822 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 26listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
Zarządzenie Nr 63/2012zarzadzenie_63_2012.pdf (857762 B)2013-01-10
OpisZarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Jasło z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «