Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2004
Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2004 rokUchwala_Nr XV_77_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_03_2004_budzetowa_na_2004_rok.doc (42496 B)2004-06-04
OpisUchwała Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Załącznik 1 do uchwały budżetowejZalacznik_1_dochody_budzetu_2004.doc (50176 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 1 do uchwały Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Planowane dochody budżetu na 2004 rok.
Załącznik 2 do uchwały budżetowejZalacznik_2_wydatki_budzetu_2004.doc (71680 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 2 do uchwały Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Planowane wydatki budżetu na 2004 rok.
Załącznik 3 do uchwały budżetowejZalacznik_3_dochody_wydatki_adm_rzad_2004.doc (46592 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 3 do uchwały Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2004 rok.
Załącznik 4 do uchwały budżetowejZalacznik_4_przychody_zwiazane_z_finansow_kredyt_2004.doc (26624 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 4 do uchwały Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach
oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów na 2004 rok.
Załącznik 5 do uchwały budżetowejZalacznik_5_przychody_wydatki_zakladu_budzetowego_2004.doc (24064 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 5 do uchwały Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2004 rok.
Załącznik 6 do uchwały budżetowejZalacznik_6_przychody_wydatki_funduszy_celowych.doc (22528 B)2004-06-04
OpisZałacznik nr 6 do uchwały Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Przychody i wydatki funduszy celowych na 2004 rok.
Załącznik 7 do uchwały budżetowejZalacznik_7_wykaz_zadan_inwest_2004.doc (22528 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 7 do uchwały Nr XV/ 77/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.
Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2004 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie
Zmiana budżetu na 2004 rokUchwala_Nr_XVIII_102_2004_Rady_Gminy_z_dnia_19_05_2004_zmiana_budzetu_2004.doc (34304 B)2004-06-07
OpisUchwała Nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 19 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 8/2004Zarzadzenie_Nr_8_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_03_2004.doc (22016 B)2004-06-09
OpisZarządzenie Wójta Gminy Jasło Nr 8/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 8/2004Zal_Nr_1_do Zarz_WG_Nr_8_2004.doc (58880 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 marca 2004 r.
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 8/2004Zal_Nr_2_do Zarz_WG_Nr_8_2004.doc (104960 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 marca 2004 r.
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Nr 9/2004Zarzadzenie_Nr_9_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_31_03_2004.doc (31744 B)2004-06-14
OpisZarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 9/2004Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_9_2004.doc (41984 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 marca 2004 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 9/2004Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_9_2004.doc (79360 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 marca 2004 r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 9/2004Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_9_2004.doc (80896 B)2004-06-16
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 marca 2004 r.
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Nr 15/2004Zarzadzenie_Nr_15_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_28_04_2004.doc (23552 B)2004-06-16
OpisZarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 22/2004Zarzadzenie_Nr_22_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_01_06_2004 r.doc (30720 B)2004-06-21
OpisZarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 01 czerwca 2004 rok w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania zlecone.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 22/2004Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_22_2004.doc (36864 B)2004-06-21
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 01 czerwca 2004 r.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 22/2004Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_22_2004.doc (33792 B)2004-06-21
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 01 czerwca 2004r.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 22/2004Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_22_2004.doc (48128 B)2004-06-21
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22 /04 Wójta Gminy Jasło z dnia 01 czerwca 2004 r.
Dotacje i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zwiększenie budżetu na 2004 rokUchwala_Nr_XIX_106_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.pdf (93177 B)2004-07-05
OpisUchwała Nr XIX/106/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie : zwiększenia budżetu gminy na 2004 rok.
Zmiana budżetu na 2004 rokUchwala_Nr_XIX_107_2004_Rady_Gminy_z_dnia_23_06_2004.pdf (113596 B)2004-07-05
OpisUchwała Nr XIX/107/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Przyjęcie inf. z wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.Uchwala_Nr_XX_112_2004_Rady_Gminy_z_dnia_26_08_2004.pdf (286073 B)2004-09-28
OpisUchwała Nr XX/112/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 roku
Załącznik 1 do inf. z wykonania budżetu za I półrocze 2004Zal_Nr_1_do_Uchw_Nr_XX_112_2004_z_dn_26_08_2004.pdf (1003996 B)2004-09-28
OpisInformacja z wykonania budżetu Gminy Jasło
za I półrocze 2004 roku
w układzie działowym
Załącznik 2 do inf. z wykonania budżetu za I półrocze 2004Zal_Nr_2_do_Uchw_Nr_XX_112_2004_z_dn_26_08_2004.pdf (348999 B)2004-09-28
OpisInformacja z wykonania dochodów i wydatków z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2004 roku
Załącznik 3 do inf. z wykonania budżetu za I półrocze 2004Zal_Nr_3_do_Uchw_Nr_XX_112_2004_z_dn_26_08_2004.pdf (32119 B)2004-09-28
OpisInformacja z wykonania przychodów i wydatków Zakładu budżetowego "Gminny Zakład Komunalny" za I półrocze 2004 roku
Załącznik 4 do inf. z wykonania budżetu za I półrocze 2004Zal_Nr_4_do_Uchw_Nr_XX_112_2004_z_dn_26_08_2004.pdf (23668 B)2004-09-28
OpisInformacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 roku
Uchwała Nr XXI/123/2004Uchwala_Nr_XXI_123_2004_Rady_Gminy_z_dnia_08_10_2004.pdf (92745 B)2004-10-29
OpisUchwała Nr XXI/123/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 38/2004Zarzadzenie_Nr_38_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_24_08_2004.pdf (52896 B)2004-11-17
OpisZarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Zarządzenie Nr 39/2004Zarzadzenie_Nr_39_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_09_2004.pdf (162640 B)2004-11-17
OpisZarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 39/2004Zal_1_do_Zarz_Nr_39_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_09_2004.pdf (89165 B)2004-11-17
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 39/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2004 roku.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 39/2004Zal_2_do_Zarz_Nr_39_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_09_2004.pdf (58691 B)2004-11-17
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 39/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2004 roku.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 39/2004Zal_3_do_Zarz_Nr_39_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_09_2004.pdf (101603 B)2004-11-17
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia 39/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2004 roku.
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zał. Nr 4 do Zarządzenia 39/2004Zal_4_do_Zarz_Nr_39_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_09_2004.pdf (110659 B)2004-11-17
OpisZałącznik Nr 4 do Zarządzenia 39/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2004 roku.
Szczegółowe kwoty przeniesienia wydatków.
Zarządzenie Nr 40/2004Zarzadzenie_Nr_40_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_10_2004.pdf (121598 B)2004-11-17
OpisZarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 października 2004 roku w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 40/2004Zal_1_do_Zarz_Nr_40_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_10_2004.pdf (100843 B)2004-11-17
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 40/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 października 2004 roku.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 40/2004Zal_2_do_Zarz_Nr_40_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_10_2004.pdf (87732 B)2004-11-17
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 40/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 października 2004 roku.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 40/2004Zal_3_do_Zarz_Nr_40_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_10_2004.pdf (147066 B)2004-11-17
OpisZałacznik Nr 3 do Zarządzenia 40/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 października 2004 roku.
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Uchwała Nr XXI/124/2004Uchwala_Nr_XXI_124_2004_Rady_Gminy_z_dnia_08_10_2004.pdf (54405 B)2005-02-18
OpisUchwała Nr XXI/124/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2004 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XX/113/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr XXII/127/2004Uchwala_Nr_XXII_127_2004_Rady_Gminy_z_dnia_15_11_2004.pdf (188112 B)2005-02-18
OpisUchwała Nr XXII/127/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 15 listopada 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XXIV/139/2004Uchwala_Nr_XXIV_139_2004_Rady_Gminy_z_dnia_28_12_2004.pdf (256591 B)2005-02-18
OpisUchwała Nr XXIV/139/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XXIV/140/2004Uchwala_Nr_XXIV_140_2004_Rady_Gminy_z_dnia_28_12_2004.pdf (40766 B)2005-02-18
OpisUchwała Nr XXIV/140/2004 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2004 roku
Załącznik 1 do Uchwały Nr XXIV/140/2004Zal_Nr_1_do_Uchw_Nr_XXIV_140_2004_z_dn_28_12_2004.pdf (36421 B)2005-02-18
OpisZałącznik 1 do Uchwały Nr XXIV/140/2004 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004 roku
Plan finansowy wydatków majątkowych niewygasających z upływem 2004 roku
Zarządzenie Nr 50/2004Zarzadzenie_Nr_50_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_31_12_2004.pdf (128891 B)2005-02-18
OpisZarządzenie Nr 50/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 50/2004Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_50_2004.pdf (35177 B)2005-02-18
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia 50/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2004 roku.
Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 50/2004Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_50_2004.pdf (31037 B)2005-02-18
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia 50/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2004 roku.
Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 50/2004Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_50_2004.pdf (285185 B)2005-02-18
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia 50/2004 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 grudnia 2004 roku.
Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «