Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2003
Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2003 rokUchwala_Nr_VI_34_2003_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2003_budzetowa_na_2003_rok.doc (39424 B)2003-06-30
OpisUchwała Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
Załącznik 1 do uchwały budżetowejZalacznik_1_dochody_budzetu_2003.doc (51200 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 1 do uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Planowane dochody budżetu na 2003 rok.
Załącznik 2 do uchwały budżetowejZalacznik_2_wydatki_budzetu_2003.doc (76288 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 2 do Uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Planowane wydatki budżetu na 2003 rok.
Załącznik 3 do uchwały budżetowejZalacznik_3_dochody_wydatki_adm_rzad_2003.doc (50176 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 3 do uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
Załącznik 4 do uchwały budżetowejZalacznik_4_dochody_budzetu_panstwa_2003.doc (27136 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 4 do uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych.
Załącznik 5 do uchwały budżetowejZalacznik_5_finansow_wydatk_2003.doc (26624 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 5 do uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.
Załącznik 6 do uchwały budżetowejZalacznik_6_GZK_przychody_wydatki_2003.doc (24064 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 6 do uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2003 rok.
Załącznik 7 do uchwały budżetowejZalacznik_7_fundusz_celowe_2003.doc (22528 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 7 do uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Przychody i wydatki funduszy celowych.
Załącznik 8 do uchwały budżetowejZalacznik_8_wykaz_wielolet_prog_inwest_2003.doc (52224 B)2004-06-04
OpisZałącznik nr 8 do uchwały Nr VI / 34/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych.
Zmiana budżetu na 2003 rokUchwala_Nr_VIII_44_2003_Rady_Gminy_z_dnia_27_05_03_zwiekszenie_budzetu_na_2003.doc (31744 B)2004-06-07
OpisUchwała Nr VIII/ 44 /2003 Rady Gminy Jasło z dnia 27 maja 2003r. w sprawie : zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok.
Zmiana budżetu na 2003 rokUchwala_Nr_IX_53_2003_Rady_Gminy_z_dnia_13_06_2003_zmiany_w_budzecie_na_2003_rok.doc (56832 B)2004-06-07
OpisUchwała Nr IX/ 53 /2003 Rady Gminy Jasło z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Zmiana budżetu na 2003 rokUchwala_Nr_X_58_2003_Rady_Gminy_z_dnia_27_08_03_zmiana_w_budzecie_2003.doc (42496 B)2004-06-07
OpisUchwała Nr X/ 58 /2003 Rady Gminy Jasło z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Zmiana budżetu na 2003 rokUchwala_Nr_XII_63_2003_Rady_Gminy_z_dnia_29_10_2003_zmiany_w_budzecie_2003.doc (40960 B)2004-06-07
OpisUchwała Nr XII/ 63 /2003 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Zmiana budżetu na 2003 rokUchwala_Nr_XIV_74_2003_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2003_zmiana_w_budzecie_2003.doc (41984 B)2004-06-07
OpisUchwała Nr XIV/ 74 /2003 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Zarządzenie Nr 27/2003Zarzadzenie_Nr_27_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_05_09_2003.doc (29184 B)2004-06-07
OpisZarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 05 września 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 27/2003Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_27_2003.doc (70656 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 05 września 2003 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 27/2003Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_27_2003.doc (46592 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 05 września 2003r. Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 27/2003Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_27_2003.doc (27648 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 05 września 2003r. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Nr 30/2003Zarzadzenie_Nr_30_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_25_09_2003.doc (28672 B)2004-06-14
OpisZarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 września 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 30/2003Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_30_2003.doc (55296 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 września 2003 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 30/2003Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_30_2003.doc (25088 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 września 2003 r. Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 30/2003Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_30_2003.doc (41984 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 września 2003 r. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Nr 31/2003Zarzadzenie_Nr_31_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_30_09_2003.doc (29184 B)2004-06-14
OpisZarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone , oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 31/2003Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_31_2003.doc (35840 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2003 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 31/2003Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_31_2003.doc (36352 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2003 r. Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 31/2003Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_31_2003.doc (94208 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2003 r. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków.
Zarządzenie Nr 34/2003Zarzadzenie_Nr_34_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_06_11_2003.doc (28672 B)2004-06-14
OpisZarządzenie Nr 34/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 06 listopada 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 34/2003Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_34_2003.doc (51200 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 06 listopada 2003 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 34/2003Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_34_2003.doc (41472 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 06 listopada 2003 r. Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 34/2003Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_34_2003.doc (64000 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 06 listopada 2003 r. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Nr 35/2003Zarzadzenie_Nr_35_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_20_11_2003.doc (28160 B)2004-06-14
OpisZarządzenie Nr 35/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania własne i zlecone.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 35/2003Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_35_2003.doc (47104 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 listopada 2003 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 35/2003Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_35_2003.doc (49152 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 listopada 2003 r. Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 35/2003Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_35_2003.doc (49152 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 20 listopada 2003 r. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zarządzenie Nr 38/2003Zarzadzenie_Nr_38_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_23_12_2003.doc (30208 B)2004-06-14
OpisZarządzenie Nr 38/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianą dotacji celowych na zadania zlecone, oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.
Zał. Nr 1 do Zarządzenia 38/2003Zal_Nr_1_do_Zarz_WG_Nr_38_2003.doc (36352 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 grudnia 2003 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 2 do Zarządzenia 38/2003Zal_Nr_2_do_Zarz_WG_Nr_38_2003.doc (38912 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr38/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 grudnia 2003 r. Wydatki w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 3 do Zarządzenia 38/2003Zal_Nr_3_do_Zarz_WG_Nr_38_2003.doc (57344 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 grudnia 2003 r. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.
Zał. Nr 4 do Zarządzenia 38/2003Zal_Nr_4_do_Zarz_WG_Nr_38_2003.doc (114688 B)2004-06-14
OpisZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2003 Wójta Gminy Jasło z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegółowe kwoty przeniesienia wydatków.
Wykonanie budżetu na 2003 rokUchwala_Nr_XVII_95_2004_Rady_Gminy_z_dnia_30_04_2004_sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2003_rok.doc (21504 B)2004-06-14
OpisUchwała Nr XVII/ 95 /2004 Rady Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «