Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2011
Uchwała Nr VI/43/2010/2011uchwala_VI_43.pdf (126088 B)2011-01-20
OpisUchwała Nr VI/43/2010/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2011 - 2019
Uchwała Nr VI/43/2010/2011uchwala_43_rio.pdf (129210 B)2011-01-24
OpisUchwała Nr VI/43/2010/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2011 r. Rady Gminy Jasło Nr V/24/2011 z dnia 24.02.2011r.Uchwala_budzetowa_Nr_V_24_2011.pdf (639512 B)2011-03-07
OpisUchwała budżetowa Gminy Jasło na 2011 r. Rady Gminy Jasło Nr V/24/2011 z dnia 24.02.2011r.
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. Uch_NR_V_25_Rady_Gminy_z_dnia_24_02_2011.pdf (296513 B)2011-03-07
OpisUchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr VI/87/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w RzeszowieRIO_rzeszow_VI_87_2011.pdf (54889 B)2011-04-20
OpisUchwała Nr VI/87/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Jasło w uchwale budżetowej na 2011 rok
Uchwała Nr VI/88/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie RIO_rzeszow_VI_88_2011.pdf (120029 B)2011-04-20
OpisUchwała Nr VI/88/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jasło, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 9 marca 2011r. Uch_NR_VI_35_Rady_Gminy_z_dnia_09_03_2011.pdf (246822 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. Uch_NR_VII_36_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (63187 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Jasło na 2011 r. Rady Gminy Jasło Nr V/24/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. Uch_NR_VII_37_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (22827 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lutego 2011 r. w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. Uch_NR_VII_38_Rady_Gminy_z_dnia_25_03_2011.pdf (211969 B)2011-04-29
OpisUchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25.03.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 rokwykonanie_budzetu_2010.pdf (4406348 B)2011-07-06
OpisInformacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 rok
Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r.uchwala_VIII_48_2011.pdf (612777 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r.uchwala_VIII_49_2011.pdf (38751 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów
Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r.uchwala_VIII_50_2011.pdf (153478 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28.04.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 16.05.2011r. uchwala_IX_56_2011.pdf (239354 B)2011-09-08
OpisUchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 16.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2011r. uchwala_X_58_2011.pdf (31090 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr X/58/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2011r.uchwala_X_59_2011.pdf (30838 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr X/59/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.
Uchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2011r. uchwala_X_60_2011.pdf (377225 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr X/60/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_XI_61_2011.pdf (487351 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. uchwala_XI_62_2011.pdf (43144 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 08.07.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r. uchwala_XII_72_2011.pdf (379121 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r. uchwala_XII_73_2011.pdf (555521 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.07.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r.uchwala_XIII_76_2011.pdf (346906 B)2011-12-28
OpisUchwała Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 04.08.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2011r. uchwala_XIV_81_2011.pdf (456080 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2011r.uchwala_XIV_82_2011.pdf (35483 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XIV/82/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Uchwała Nr XV/85/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r.uchwala_XV_85_2011.pdf (1025770 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XV/85/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XVI/97/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r. uchwala_XVI_97_2011.pdf (857203 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVI/97/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2011r. uchwala_XVII_98_2011.pdf (345204 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVII/98/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Uchwała Nr XVIII/99/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r.uchwala_XVIII_99_2011.pdf (631346 B)2011-12-30
OpisUchwała Nr XVIII/99/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
Zarządzenie Nr 6/2011zarzadzenie_6_2011.pdf (948603 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 2.08.2011r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Jasło na 2011 rok
Zarządzenie Nr 9/2011 zarzadzenie_9_2011.pdf (1765972 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2010 r.
Zarządzenie Nr 10/2011zarzadzenie_10_2011.pdf (175841 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
Zarządzenie Nr 15/2011 zarzadzenie_15_2011.pdf (725623 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 11.05.2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Jasło sprawozdania finansowego Gminy Jasło za rok 2010
Zarządzenie Nr 16/2011zarzadzenie_16_2011.pdf (191598 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 19.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. w związku za zmianą wielkości dotacji celowych
Zarządzenie Nr 21/2011zarzadzenie_21_2011.pdf (222947 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.05.2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 29/2011 zarzadzenia_29_2011.pdf (479326 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych, przesunięciami planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy ogólnej
Zarządzenie Nr 35/2011zarzadzenie_35_2011.pdf (269961 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 2.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zmianami planu dotacji celowych
Zarządzenie Nr 36/2011 zarzadzenie_36_2011.pdf (144531 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 3.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych
Zarządzenie Nr 37/2011zarzadzenie_37_2011.pdf (214111 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 23.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zmianami planu dotacji celowych
Zarządzenie Nr 40/2011zarzadzenie_40_2011.pdf (5329162 B)2012-01-05
OpisZarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.08.2011r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za pierwsze półrocze 2011r.
Zarządzenie Nr 43/2011zarzadzenie_43_2011.pdf (259701 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 20.09.2011r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 44/2011zarzadzenie_44_2011.pdf (350602 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej, przeniesieniem planu wydatków miedzy paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy ogólnej celowej
Zarządzenie Nr 45/2011zarzadzenie_45_2011.pdf (141114 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 54/2011zarzadzenie_54_2011.pdf (397823 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 3.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy ogólnej i celowej
Zarządzenie Nr 57/2011 zarzadzenie_57_2011.pdf (490785 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 17.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz wykorzystaniem rezerwy ogólnej i celowej
Zarządzenie Nr 60/2011zarzadzenie_60_2011.pdf (327690 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 62/2011zarzadzenie_62_2011.pdf (390582 B)2012-01-17
OpisZarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Jasło z dnia 19.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. w związku ze zmianą planu dotacji celowych oraz przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XX/115/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r.uchwala_XX_115.pdf (641199 B)2012-01-19
OpisUchwała Nr XX/115/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2011
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «