Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2010
Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2010 r. Rady Gminy Jasło Nr L/352/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.Uchwala_budzetowa_Gminy_Jaslo_Nr_L_352_2010.pdf (600617 B)2010-04-28
OpisUchwała budżetowa Gminy Jasło na 2010 r. Rady Gminy Jasło Nr L/352/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.
Zarządzenie Nr 5/2010Zarzadzenie_Wojta_5_2010.pdf (572106 B)2010-04-28
OpisZarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Gminy Jasło na 2010 r.
Uchwała Nr LI/356/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010 rUchwala_Nr_LI_356_2010.pdf (198844 B)2010-04-29
OpisUchwała Nr LI/356/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LII/364/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r.Uchwala_Nr_LII_364_2010.pdf (427276 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LII/364/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 17.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na 2010 rok
Uchwała Nr LIII/375/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.03.2010r.Uchwala_Nr_LIII_375_2010.pdf (172553 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIII/375/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 29.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010rUchwala_Nr_LIV_376_2010.pdf (18495 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIV/376/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 r.
Uchwała Nr LIV/377/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. Uchwala_Nr_LIV_377_2010.pdf (210195 B)2010-05-20
OpisUchwała Nr LIV/377/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 27.04.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Zarządzenie Nr 8/2010Zarzadzenie_Wojta_8_2010.pdf (19412 B)2010-05-21
OpisZarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.
Zarządzenie Nr 10/2010Zarzadzenie_Wojta_10_2010.pdf (169362 B)2010-05-21
OpisZarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 16/2010Zarzadzenie_Wojta_16_2010.pdf (142548 B)2010-05-21
OpisZarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 19/2010 Zarzadzenie_Wojta_19_2010.pdf (117299 B)2010-05-21
OpisZarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Uchwała Nr LVI/385/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r.Uch_NR_LVI_385_Rady_Gminy_z_dnia_02_06_2010.pdf (424168 B)2010-06-23
OpisUchwała Nr LVI/385/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 02.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LVII/392/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. Uch_NR_LVII_392_Rady_Gminy_z_dnia_30_06_2010.pdf (477044 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVII/392/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.06.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LVIII/401/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.07.2010r. Uch_NR_LVIII_401_Rady_Gminy_z_dnia_14_07_2010.pdf (350957 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LVIII/401/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.07.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LIX/411/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. Uch_NR_LIX_411_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2010.pdf (337304 B)2010-09-01
OpisUchwała Nr LIX/411/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LX/415/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r.Uch_NR_LX_415_Rady_Gminy_z_dnia_31_08_2010.pdf (290423 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LX/415/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 31.08.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LXI/423/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. Uch_NR_LXI_423_Rady_Gminy_z_dnia_14_09_2010.pdf (301650 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXI/423/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 14.09.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LXII/428/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.09.2010r. Uch_NR_LXII_428_Rady_Gminy_z_dnia_28_09_2010.pdf (320708 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXII/428/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.09.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LXII/429/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.09.2010r. Uch_NR_LXII_429_Rady_Gminy_z_dnia_28_09_2010.pdf (121247 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXII/429/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jasło
Uchwała Nr LXIV/437/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r.Uch_NR_LXIV_437_Rady_Gminy_z_dnia_13_10_2010.pdf (277582 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXIV/437/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 13.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LXV/441/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 18.10.2010r. Uch_NR_LXV_441_Rady_Gminy_z_dnia_18_10_2010.pdf (60718 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXV/441/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 18.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LXVI/446/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r.Uchwala_Nr_LXVI_446_2010.pdf (302707 B)2010-11-30
OpisUchwała Nr LXVI/446/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 28.10.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr LXVII/448/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. Uch_NR_LXVII_448_Rady_Gminy_z_dnia_10_11_2010.pdf (404874 B)2011-01-03
OpisUchwała Nr LXVII/448/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 10.11.2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy jasło na rok 2010
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy JasłoZarz_49_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (189370 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia29.07.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy JasłoZarz_53_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (19892 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Jasło a dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2010r.
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Jasło Zarz_56_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (153463 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 01.09.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych
Zarządzenie Nr 60/2010Zarz_60_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (425454 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 66/2010 Zarz_66_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (265296 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr73/2010 Zarz_73_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (163112 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr73/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr74/2010Zarz_74_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (192695 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr74/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 76/2010Zarz_76_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (178820 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 80/2010 Zarz_80_Wojta_Gminy_Jaslo_2010.pdf (246222 B)2011-01-04
OpisZarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Jasło z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010r. Uch_NR_II_5_Rady_Gminy_z_dnia_06_12_2010.pdf (129123 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 6.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy jasło na rok 2010
Uchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 20.12.2010r.Uch_NR_III_7_Rady_Gminy_z_dnia_20_12_2010.pdf (196717 B)2011-01-05
OpisUchwała Nr III/7/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 20.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r.Uch_NR_IV_18_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2010.pdf (121130 B)2011-01-26
OpisUchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2010
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2009 rokwykonanie_budzetu_2009.pdf (4805824 B)2011-07-06
OpisInformacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2009 rok
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «