Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2009
Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 12.02.2009 r.Zarz_7_Wojta_Gminy_Jaslo_12_02_2009.pdf (2460848 B)2009-02-23
OpisZarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 12.02.2009 r.w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXIV/239/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. B_Uch_Nr_XXXIV_239_2009_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (89976 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXIV/239/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasło na 2009 rok.
Budżet Gminy Jasło na 2009 rokB_Zal_do_Uch_Nr_XXXIV_239_2009_Rady_Gminy_z_dnia_23_01_2009.pdf (524728 B)2009-03-10
OpisBudżet Gminy Jasło na 2009 rok w tym:

- plan dochodów budżetu gminy (zał. nr 1 do uchwały nr XXXIV/239/2008 RG Jasło z dnia 23.01.2009)
- plan wydatków budżetu gminy na 2009 r. (zał. nr 2 do uchwały nr XXXIV/2392009 RG Jasło z dnia 23.01.2009)
- plan zadań inwestycyjnych gminy Jasło na 2009 r. (zał. nr 3 do uchwały nr XXXIV/239/2009 RG Jasło z dnia 23.01.2009),
- planowane przychody budżetu gminy Jasło w 2009 r. związane z finansowaniem planowanego deficytu gminy, planowane rozchody budżetu gminy Jasło z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zał. nr 4 do uchwały nr XXXIV/239/2009 RG Jasło z dnia 23.01.2009),
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 r. (zał. nr 5 do uchwału nr XXXIV/239/2009 RG Jasło z dnia 23.01.2009),
- plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego na 2009 r. (zał. nr 6 do uchwały nr XXXIV/239/2009 RG Jasło z dnia 23.01.2009)
- plan udzielonych dotacji na 2009 r. (zał. nr 7 do uchwały nrXXXIV/239/2009 RG Jasło z dnia 23.01.2009),
- plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok (zał. nr 8 do uchwały nr XXXIV/239/2009 RG Jasło z dnia 23.01.2009).
Uchwała Nr XXXV/246/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009rUch_NR_XXXIV_246_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (679460 B)2009-03-10
OpisUchwała Nr XXXV/246/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/239/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2009r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasło na 2009 r.
Uchwała Nr XXXV/248/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. Uch_NR_XXXV_248_Rady_Gminy_z_dnia_18_02_2009.pdf (828910 B)2009-03-11
OpisUchwała Nr XXXV/248/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 18.02.2009r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r.Uch_NR_XXXVI_260_Rady_Gminy_z_dnia_13_03_2009.pdf (773368 B)2009-04-27
OpisUchwała Nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 13.03.2009r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVII/269/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 20.03.2009r.Uch_NR_XXXVII_269_Rady_Gminy_z_dnia_20_03_2009.pdf (415460 B)2009-04-29
OpisUchwała Nr XXXVII/269/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 20.03.2009r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/272/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r.Uch_NR_XXXVIII_272_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2009.pdf (102545 B)2009-06-01
OpisUchwała Nr XXXVIII/272/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jasło za 2008r.
Uchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r.Uch_NR_XXXVIII_274_Rady_Gminy_z_dnia_29_04_2009.pdf (508511 B)2009-06-01
OpisUchwała Nr XXXVIII/273/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 29.04.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Zarządzenie Nr 29//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 maja 2009r. Zarz_29_Wojta_Gminy_Jaslo_19_05_2009.pdf (650628 B)2009-07-01
OpisZarządzenie Nr 29//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w związku ze zmianą dotacji celowych oraz dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XXXIX/285/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r.Uch_NR_XXXIX_285_Rady_Gminy_z_dnia_8_06_2009.pdf (1545542 B)2009-07-03
OpisUchwała Nr XXXIX/285/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 8.06.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 r.
Uchwała Nr XL/291/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. Uch_NR_XL_291_Rady_Gminy_z_dnia_15_07_2009.pdf (495943 B)2009-09-09
OpisUchwała Nr XL/291/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 15.07.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
Uchwała Nr XLI/297/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 22.07.2009r.Uch_NR_XLI_297_Rady_Gminy_z_dnia_22_07_2009.pdf (588201 B)2009-09-09
OpisUchwała Nr XLI/297/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 22.07.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
Uchwała Nr XLII/302/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28.08.2009r.Uch_NR_XLII_302_Rady_Gminy_z_dnia_28_08_2009.pdf (914510 B)2009-09-23
OpisUchwała Nr XLII/302/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 28.08.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009r.
Zarządzenie Nr 51//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2009r.Zarz_51_Wojta_Gminy_Jaslo_26_08_2009.pdf (99625 B)2009-09-24
OpisZarządzenie Nr 51//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2009r.
Zarządzenie Nr 54//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 września 2009r.Zarz_54_Wojta_Gminy_Jaslo_03_09_2009.pdf (1451065 B)2009-09-25
OpisZarządzenie Nr 54//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. w związku ze zmianą dotacji celowych oraz dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XLIII/308/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. Uch_Nr_XLIII_308_Rady_Gminy_z_dnia_30_09_2009.pdf (264540 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIII/308/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.09.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
Uchwała Nr XLIV/314/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r.Uch_NR_XLIV_314_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (226318 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/314/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
Uchwała Nr XLIV/315/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r.Uch_NR_XLIV_315_Rady_Gminy_z_dnia_27_10_2009.pdf (117202 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XLIV/315/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 27.10.2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/239/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasło na rok 2009 r.
Uchwała Nr XLV/332/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. Uch_NR_XLV_332_Rady_Gminy_z_dnia_30_11_2009.pdf (404287 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLV/332/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 r.
Uchwała Nr XLVI/334/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r.Uch_NR_XLV_334_Rady_Gminy_z_dnia_16_12_2009.pdf (112808 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVI/334/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 r.
Uchwała Nr XLVI/335/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r.Uch_NR_XLVI_335_Rady_Gminy_z_dnia_16_12_2009.pdf (112385 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVI/335/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 16.12.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
Uchwała Nr XLVII/336/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.12.2009r.Uch_NR_XLVII_336_Rady_Gminy_z_dnia_23_12_2009.pdf (110768 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVII/336/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 23.12.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
Uchwała Nr XLVIII/337/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r.Uch_NR_XLVIII_337_Rady_Gminy_z_dnia_31_12_2009.pdf (140053 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVIII/337/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2009 rok
Uchwała Nr XLVIII/338/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. Uch_NR_XLVIII_338_Rady_Gminy_z_dnia_31_12_2009.pdf (71688 B)2010-02-01
OpisUchwała Nr XLVIII/338/2009 Rady Gminy Jasło z dnia 31.12.2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Jasło, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Zarządzenie Nr 73//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2009r. Zarzadzenie_nr_73_2009.pdf (411551 B)2010-02-01
OpisZarządzenie Nr 73//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 74//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2009 r.Zarzadzenie_nr_74_2009.pdf (94728 B)2010-02-01
OpisZarządzenie Nr 74//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 08.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 77//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2009 r.Zarzadzenie_nr_77_2009.pdf (320980 B)2010-02-01
OpisZarządzenie Nr 77//2009 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w związku ze zmianą wielkości dotacji celowych i dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «