Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2008
Uchwała Nr XIX/140/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.02.2008uchwala_nr_XIX_140_2008_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_15_02_2008.pdf (77211 B)2008-04-30
OpisUchwała Nr XIX/140/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasło na 2008 rok.
Budżet Gminy Jasło na 2008 rokbudzet_Gminy_Jaslo_2008_rok.pdf (164702 B)2008-04-30
OpisBudżet Gminy Jasło na 2008 rok w tym:

- plan dochodów budżetu gminy (zał. nr 1 do uchwały nr XIX/140/2008 RG Jasło z dnia 15.02.2008)
- plan wydatków budżetu gminy na 2008 r. (zał. nr 2 do uchwały nr XIX/140/2008 RG Jasło zdnia 15.02.2008)
- plan zadań inwestycyjnych gminy Jasło na 2008 r. (zał. nr 3 do uchwały nr XIX/140/2008 RG Jasło z dnia 15.02.2008),
- planowane przychody budżetu gminy Jasło w 2008 r. związane z finansowaniem planowanego deficytu gminy, planowane rozchody budżetu gminy Jasło z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zał. nr 4 do uchwały nr XIX/140/2008 RG Jasło z dnia 15.02.2008),
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 r. (zał. nr 5 do uchwału nr XIX/140/2008 RG Jasło z dnia 15.02.2008),
- plan przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego na 2008 r. (zał. nr 6 do uchwały nr XIX/140/2008 RG Jasło z dnia 15.02.2008)
- plan udzielonych dotacji na 2008 r. (zał. nr 7 do uchwały nrXIX/140/2008 RG Jasło z dnia 15.02.2008),
- plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok (zał. nr 8 do uchwały nr XIX/140/2008 RG Jasło z dnia 15.02.2008).
Uchwała Nr XX/148/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008Uch_Nr_XX_148_2008_Rady_Gminy_z_dnia_27_03_2008.pdf (197413 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XX/148/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27.03.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok
Uchwała Nr XXI/156/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_156_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (198229 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/156/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Uchwała Nr XXI/157/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008Uch_Nr_XXI_157_2008_Rady_Gminy_z_dnia_25_04_2008.pdf (25003 B)2008-05-21
OpisUchwała Nr XXI/157/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 25.04.2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/148/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 r.
Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 6.03.2008zarzadzenie_nr_10_2008_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia 6_03_2008.pdf (195604 B)2008-05-23
OpisZarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 6.03.2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.03.2008zarzadzenie_nr_22_2008_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_31_03_2008.pdf (120693 B)2008-05-23
OpisZarządzenie nr 22/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.04.2008zarzadzenie_nr_27_2008_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_21_04_2008.pdf (197343 B)2008-05-23
OpisZarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.04.2008 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 13.05.2008Zarz_33_Wojta_Gminy_Jaslo_13_05_2008.pdf (122624 B)2008-06-10
OpisZarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 maja 2008 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Uchwała Nr XXII/164/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 21.05.2008B_Uch_Nr_XXII_164_2008_Rady_Gminy_z_dnia_21_05_2008.pdf (54728 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXII/164/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 21.05.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Uchwała Nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008B_Uch_Nr_XXIII_166_2008_Rady_Gminy_z_dnia_31_05_2008.pdf (126634 B)2008-06-11
OpisUchwała Nr XXIII/166/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 31.05.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Uchwała Nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008Uch_Nr_XXIV_174_2008_Rady_Gminy_z_dnia_24_06_2008.pdf (658224 B)2008-07-01
OpisUchwała Nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 24.06.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Uchwała Nr XXV/182/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 03.07.2008B_Uch_Nr_XXV_182_2008_Rady_Gminy_z_dnia_03_07_2008.pdf (112278 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXV/182/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 03.07.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVI/185/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2008B_Uch_Nr_XXVI_185_2008_Rady_Gminy_z_dnia_28_07_2008.pdf (141425 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXVI/185/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.07.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 07.08.2008B_Uch_Nr_XXVII_189_2008_Rady_Gminy_z_dnia_07_08_2008.pdf (132528 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 07.08.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Uchwała Nr XXVIII/191/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008B_Uch_Nr_XXVIII_191_2008_Rady_Gminy_z_dnia_29_08_2008.pdf (91909 B)2008-09-11
OpisUchwała Nr XXVIII/191/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 29.08.2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 26.08.2008 r.Zarz_56_Wojta_Gminy_Jaslo_26_08_2008.pdf (119393 B)2008-09-22
OpisZarządzenie Nr 56/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 26.08.2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2008 r.
Zarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 04.09.2008 r.Zarz_58_Wojta_Gminy_Jaslo_04_09_2008.pdf (439483 B)2008-09-23
OpisZarządzenie Nr 58/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 04.09.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 15.09.2008 r. Zarz_59_Wojta_Gminy_Jaslo_15_09_2008.pdf (645298 B)2008-10-06
OpisZarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 15.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2008 r. Zarz_63_Wojta_Gminy_Jaslo_30_09_2008.pdf (411253 B)2008-11-04
OpisZarządzenie Nr 63/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami
Zarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.10.2008 r. Zarz_67_Wojta_Gminy_Jaslo_10_10_2008.pdf (498905 B)2008-11-04
OpisZarządzenie Nr 67/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. w związku ze zmianą dotacji celowych
Zarządzenie Nr 71/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 28.10.2008 r. Zarz_71_Wojta_Gminy_Jaslo_28_10_2008.pdf (1079480 B)2008-11-04
OpisZarządzenie Nr 71/2008 Wójta Gminy Jasło z dnia 28.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. w związku ze zmianą dotacji celowych oraz dokonaniem przeniesień wydatków między paragrafami
Uchwała Nr XXIX/195/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r.Uch_NR_XXIX_195_Rady_Gminy_z_dnia_15_10_2008.pdf (807849 B)2008-11-27
OpisUchwała Nr XXIX/195/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.10.2008 r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok
Uchwała Nr XXX/209/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r. Uch_NR_XXX_209_Rady_Gminy_z_dnia_20_11_2008.pdf (678523 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXX/209/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 20.11.2008 r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok
Uchwała Nr XXXI/213/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r.Uch_NR_XXXI_213_Rady_Gminy_z_dnia_28_11_2008.pdf (465272 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXI/213/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 28.11.2008 r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok
Uchwała Nr XXXII/220/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r.Uch_NR_XXXII_220_Rady_Gminy_z_dnia_15_12_2008.pdf (651217 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXII/220/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok
Uchwała Nr XXXIII/223/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.Uch_NR_XXXIII_223_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (119508 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXIII/223/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na rok 2009.
Uchwała Nr XXXIII/224/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.Uch_NR_XXXIII_224_Rady_Gminy_z_dnia_30_12_2008.pdf (462950 B)2009-01-20
OpisUchwała Nr XXXIII/224/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «