Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2007
Uchwała Nr VI/16/2007Uchwala_Nr_VI_16_2007_Rady_Gminy_z_dnia_27_02_2007.pdf (80560 B)2007-03-15
OpisUchwała Nr VI/16/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasło na 2007 r.
Budżet Gminy Jasło na 2007 rokBudzet_GminaJaslo_2007.pdf (135511 B)2007-03-15
OpisBudżet Gminy Jasło na 2007 rok
Uchwała Nr VII/35/2007Uch_Nr_VII_35_2007_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2007.pdf (233455 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VII/35/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/16/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasło na 2007 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/2007 Zal_1_do_Uch_Nr_VII_35_2007_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2007.pdf (189212 B)2007-05-31
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 21 marca 2007 r.
Planowane przychody budżetu Gminy Jasło w 2007 r. związane z finansowaniem planowanego deficytu gminy oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2007Zal_2_do_Uch_Nr_VII_35_2007_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2007.pdf (622620 B)2007-05-31
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 21 marca 2007 r.
Plan udzielanych dotacji na 2007 r.
Uchwała Nr VII/38/2007Uch_Nr_VII_38_2007_Rady_Gminy_z_dnia_21_03_2007.pdf (703706 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VII/38/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Uchwała Nr VIII/43/2007Uch_Nr_VIII_43_2007_Rady_Gminy_z_dnia_11_04_2007.pdf (176834 B)2007-05-31
OpisUchwała Nr VIII/43/2007 Rady Gminy Jasło
z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2007Zal_1_do_Uch_Nr_VIII_43_2007_Rady_Gminy_z_dnia_11_04_2007.pdf (154755 B)2007-05-31
OpisZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/43/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2007 r.
Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej - zwiększenia
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2007Zal_2_do_Uch_Nr_VIII_43_2007_Rady_Gminy_z_dnia_11_04_2007.pdf (178379 B)2007-05-31
OpisZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/43/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2007 r.
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej - zmniejszenia
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2007Zal_3_do_Uch_Nr_VIII_43_2007_Rady_Gminy_z_dnia_11_04_2007.pdf (185796 B)2007-05-31
OpisZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/43/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2007 r.
Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej - zwiększenia
Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 16.03.2007zarzadzenie_nr_13_z_dnia_16_03_2007.pdf (75461 B)2007-08-30
OpisZarządzenie Nr 132007 Wójta Gminy Jasło z dnia 16.03.2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Jasło na 2007 r.
Załączniki do zarządzenia Nr 13/2007 z dnia 16.03.2007zalacznik_do_zarzadzenia_nr_13_z_dnia_16_03_2007.pdf (148893 B)2007-08-30
OpisZałączniki Nr 1, 2, 3 do Zarządzenia Nr 13/2007
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.04.2007zarzadzenie_18_2007_z_dnia_30_04_2007.pdf (82308 B)2007-08-30
OpisZarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.04.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 18/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.04.2007zalacznik_zarzadzenie_nr_18_z_30_04_2007.pdf (79432 B)2007-08-30
OpisZałączniki do Zarządzenia nr 18/2007
Zarządzenie nr 20/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 9.05.2007zarzadzenie_20_2007_z_dnia_9_05_2007.pdf (81174 B)2007-08-30
OpisZarządzenie nr 20/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 9.05.2007, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 20/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 9.05.2007zalacznik_do_zarzadzenia_nr_20_z_dnia_9_05_2007.pdf (71954 B)2007-08-30
OpisZałącznik do zarządzenia nr 20/2007 z dnia 9.05.2007
Zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2007zarzadzenie_nr_27_z_dnia_29_06_2007.pdf (86120 B)2007-08-30
OpisZarządzenie mr 27/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2007, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Załącznik do zarządzenia nr 27/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 29.06.2007zalacznik_do_zarzadzenia_nr_27_z_dnia_29_06_2007.pdf (132500 B)2007-08-30
OpisZałącznik do zarządzenia nr 27/2007 z dnia 29.06.2007
Zarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 3.08.2007zarzadzenie_nr_31_z_dnia_3_08_2007.pdf (73222 B)2007-08-30
OpisZarządzenie nr 31/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 3.08.2007, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Załącznik do zarządzenia nr 31/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 3.08.2007zalacznik_do_zarzadzenia_nr_31_z_dnia_3_08_2007.pdf (117819 B)2007-08-30
OpisZałącznikdo zarządzenia nr 31/2007 z dnia 3.08.2007
Zarządzenie nr 34/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2007zarzadzenie_nr_34_z_dnia24_08_2007.pdf (57006 B)2007-08-30
OpisZarządzenie nr 34/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze
Zarządzenie nr 35/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2007zarzadzenie_Wojta_Gminy_nr_35_z_dnia_24_08_2007.pdf (61565 B)2007-08-30
OpisZarządzenie nr 35/2007 Wójta Gminy Jasło z dnia 24.08.2007, w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jaśle z/s w Trzcinicy oraz Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego ZOZ w Jaśle za I półrocze.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37/2007Zarzadzenie_Nr37_2007_i_zalaczniki.pdf (524204 B)2008-01-08
Opisw sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. w związku ze zmianą dotacji celowych.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 42/2007Zarzadzenie_Nr42_2007_i_zalaczniki.pdf (755925 B)2008-02-08
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2007Zarzadzenie_Nr45_2007_i_zalaczniki.pdf (663143 B)2008-02-08
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r. w związku ze zminą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2007Zarzadzenie50_2007_i_zalaczniki.pdf (501486 B)2008-02-08
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.
w związku ze zmianą dotacji celowych
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2007Zarzadzenie Nr53_2007r.pdf (82633 B)2008-02-08
Opisw sprawie projektu budżetu gminy na 2008r.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/2007ZarzadzenieNr54_2007r.pdf (449112 B)2008-02-08
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.
w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami
Załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2007Zalaczniki_do_ Zarzadzenia_Nr54_2007r..pdf (798508 B)2008-02-08
OpisZałącznik Nr 1,2,3,4
Zarządzenie Wójta Gminy Nr56/2007Zarzadzenie_Nr56_i_zalaczniki.pdf (647451 B)2008-02-08
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień
wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 60/2007Zarzadzenie_Nr_60_2007r..pdf (103815 B)2008-02-08
Opisw sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 61/2007Zarzadzenie_Nr_61_2007r_i_zalaczniki.pdf (662283 B)2008-02-08
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.
w związku ze zmianą dotacji celowych
i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65/2007Zarzadzenie_65_2007r.pdf (204332 B)2008-02-08
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami
Załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2007Zalaczniki_do_Zarzadzenia_nr65_2007r.pdf (1002240 B)2008-02-08
OpisZałączniki Nr 1,2,3,4
Uchwała Nr IX/48/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.Uchwala_Nr48_2007_zalacznik.pdf (214272 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r.
Uchwała Nr XI/ 60/ 2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchw_60_2007.pdf (98803 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej
Uchwała Nr XI/61/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_Nr61_wraz_z_zalacznikami_2007.pdf ( B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2007r.
Uchwała Nr XI/62/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_Nr_62_2007.pdf (91748 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Uchwała Nr XI/63/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_Nr63_2007.pdf (79398 B)2008-03-07
Opisw sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XI/64/2007 z dnia 10 lipca 2007r.Uchwala_Nr64_2007.pdf (82081 B)2008-03-07
Opisw sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XII/75/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.Uchwala_Nr_75_2007.pdf (85863 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmiany budżtu gminy na 2007r.
Załączniki do Uchwały Nr XII/75/2007 z dn.28 sierpnia 2007r.Zalaczniki_do_Uchwaly_Nr75_2007.pdf (317093 B)2008-03-07
OpisPlik załączników
Uchwała Nr XII/76/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.Uchwala_Nr_76_2007.pdf (84047 B)2008-03-07
Opisw sprawie: udzielenia pomocy dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XII/77/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.Uchwala_Nr77_zalacznik_2007.pdf (335118 B)2008-03-07
Opisw sprawie: wspólnej realizacji przebudowy chodnika dla pieszych w miejscowości Trzcinica przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka.
Uchwała Nr XII/78/2007 z dnia 28 sierpnia 2007r.Uchwala_Nr78_2007.pdf (97678 B)2008-03-07
Opisw sprawie: wspólnej realizacji przebudowy chodnika dla pieszych w miejscowości Szebnie przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka
Uchwała Nr XII/81/2007 z dnia 28 sierpnia 2007Uchwala_Nr81_2007.pdf (78869 B)2008-03-07
Opisw sprawie: wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy w majątek
Uchwała Nr XIII/82/2007 z dnia 10 września 2007r.Uchwala_Nr82_2007_zalaczniki.pdf (424178 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007r.
Uchwała Nr XIII/83/2007 z dnia 10 września 2007r.Uchwala_Nr83_2007.pdf (85234 B)2008-03-07
Opisw sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XIII/85/2007 z dnia 10 września 2007r.Uchwala_Nr85_2007.pdf (79372 B)2008-03-07
Opisw sprawie: uchylenia Uchwały Nr XII/78/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 28 sierpnia 2007r.
Uchwała Nr XIII/86/2007 z dnia 10 września 2007r.Uchwala_Nr_86_2007.pdf (84204 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmiany Uchwały Nr X/55/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 12 czerwca 2007r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XIV/88/2007 z dnia 27 września 2007r.Uchwala_Nr88_2007_zalaczniki.pdf (513755 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2007r.
Uchwała Nr XIV/89/2007 z dnia 27 września 2007r.Uchwala_Nr89_2007.pdf (85602 B)2008-03-07
Opisw sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XIV/90/2007 z dnia 27 września 2007r.Uchwala_Nr90_2007.pdf (93353 B)2008-03-07
Opisw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XV/95/2007 z dnia 31 października 2007Uchwala_Nr95_2007_zalaczniki.pdf (843576 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2007r.
Uchwała Nr XV/96/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_Nr96_2007.pdf (84869 B)2008-03-07
Opisw sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XV/97/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_Nr97_2007.pdf (84276 B)2008-03-07
Opisw sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XV/98/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_Nr98_2007.pdf (93353 B)2008-03-07
Opisw sprawie: zmiany uchwały Nr VII/37/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 21 marca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
Uchwała Nr XV/99/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_Nr_99_2007.pdf (76659 B)2008-03-10
Opisw sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/60/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007r. o zaciągnięciu pożyczki krótkoterminowej
Uchwała Nr XV/100/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_Nr_100_2007.pdf (215351 B)2008-03-10
Opisw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.
Uchwala Nr XV/104/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_104_2007.pdf (92885 B)2008-03-10
Opisw sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/89/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 27 września 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała Nr XV/105/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_105_2007.pdf (90852 B)2008-03-10
Opisw sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
Uchwała NrXV/106/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_106_2007.pdf (83017 B)2008-03-10
Opisw sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Uchwała NrXV/108/2007 z dnia 31 października 2007r.Uchwala_108_2007.pdf (80079 B)2008-03-10
Opisw sprawie: uchylenia Uchwały NrXLVIII/279/2006 z dnia 17 października 2006r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Uchwała NrXVI/109/2007 z dnia 30 listopada 2007r.Uchwala_109_2007_zalaczniki.pdf (420395 B)2008-03-10
Opisw sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2007r.
Uchwała NrXVI/111/2007 z dnia 30 listopada 2007r.Uchwala_111_1007.pdf (96368 B)2008-03-10
Opisw sprawie: przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na rok 2007.
Uchwała NrXVI/112/2007 z dnia 30 listopada 2007r.Uchwala_112_2007_zalaczniki.pdf (433055 B)2008-03-10
Opisw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło.
Uchwała NrXVII/119/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.Uchwala_119_2007_zalaczniki.pdf (470166 B)2008-03-10
Opisw sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2007r.
Uchwała NrXVII/120/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.Uchwala_120_2007.pdf (179298 B)2008-03-10
Opisw sprawie: zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała NrXVIII/127/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.Uchwala_127_2007_zalaczniki.pdf (385111 B)2008-03-10
Opisw sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2007r.
Uchwała NrXVIII/128/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.Uchwala_128_2007_zalacznik.pdf (201460 B)2008-03-10
Opisw sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Jasło, które w 2007roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała NrXVIII/129/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.Uchwala_129_2007.pdf (77681 B)2008-03-10
Opisw sprawie: uchylenia Uchwały NrXV/105/2007r.
Rady Gminy Jasło z dnia 31 października 2007r.
o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
Uchwała NrXVIII/130/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.Uchwala_130_2007.pdf (83652 B)2008-03-10
Opisw sprawie: uchylenia Uchwały NrXV/106/2007 Rady Gminy Jasło z dnia 31 października 2007r. o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
Uchwała NrXVIII/131/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.Uchwala_131_2007.pdf (79923 B)2008-03-10
Opisw sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/62/2007r
Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007r. o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
Uchwała NrXVIII/132/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.Uchwala_132_2007.pdf (81741 B)2008-03-10
Opisw sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «