Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Budżet

Uchwały budżetowe - rok 2006
Budżet Gminy Jasło na 2006r.Budzet_Gminy_Jaslo_2006.pdf (2818294 B)2006-03-22
OpisBudżet Gminy Jasło na 2006r.
Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Jasło, z dnia 20 marca 2006r.zarzadzenie_nr_12_2006.pdf (99591 B)2006-03-29
OpisZarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Jasło, z dnia 20 marca 2006r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005r.
Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy JasłoZarzadzenie_Nr_15_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_03_2006.pdf (117167 B)2006-04-06
OpisZarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie:
układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy JasłoZal_1_do_Zarz_15_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_03_2006.pdf (481174 B)2006-04-06
OpisZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie:
układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zał Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy JasłoZal_2_do_Zarz_15_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_03_2006.pdf (1257427 B)2006-04-06
OpisZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie:
układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej
Zał Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy JasłoZal_3_do_Zarz_15_Wojta_Gminy_Jaslo_z_dnia_27_03_2006.pdf (407253 B)2006-04-06
OpisZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie:
układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom
Uchwała Nr XXXVIII/230/2006Uchwala_Nr_XXXVIII_230_2006_Rady_Gminy_z_dnia_10_02_2006.pdf (113862 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVIII/230/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło
Uchwała Nr XXXVIII/231/2006Uchwala_Nr_XXXVIII_231_2006_Rady_Gminy_z_dnia_10_02_2006.pdf (115692 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XXXVIII/231/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło
Uchwała Nr XL/241/2006Uchwala_Nr_XL_241_2006_Rady_Gminy_z_dnia_14_03_2006.pdf (113766 B)2006-04-26
OpisUchwała Nr XL/241/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego.
Zarządzenie Nr 21/2006Zarzadzenie_WG_Nr_21-2006.pdf (104669 B)2006-06-08
OpisZarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami
Załączniki do Zarządzenie Nr 21/2006Zalaczniki_do_zarz_21-2006.pdf (108175 B)2006-06-08
OpisZałączniki do Zarządzenia Nr 21/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 8 maja 2006 roku
Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.06.2006zarz_nr_28_ Wojta_z_dnia_30_06_2006.pdf (136651 B)2006-09-06
OpisZarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.06.2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 3.07.2006zarz_nr_30_Wojta_z_dnia_3_07_2006.pdf (109746 B)2006-09-06
OpisZarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 3.07.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 25.07.2006zarz_nr_33_Wojta_z_dnia_25_07_2006.pdf (82280 B)2006-09-06
OpisZarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 25.07.2006 zmieniające zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Jasło z dnia 30.06.2006 , w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Uchwała Nr XLII/2006 Rady Gminy Jasło z dnia 26.04.2006uchwala_Nr_XLII_249_2006_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia 26_04_2006.pdf (124811 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLII/249 Rady Gminy Jasło z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie.
Uchwała Nr XLIII/253 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2006Uchwala_nr_XLIII_253_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_13_06_2006.pdf (136845 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLIII/253 Rady Gminy Jasło z dnia 13.06.2006, w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV/257 Rady Gminy Jasło z dnia 5.07.2006Uchwala_nr__XLIV_257_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_5_07_2006.pdf (128812 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLIV/257 Rady Gminy Jasło zz dnia 5.07.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr XLIV/259 Rady Gminy Jasło z dnia 5.07.2006Uchwala_nr_XLIV_259_Rady_Gminy_z_dnia_5_07_2006.pdf (106086 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLIV/259 Rady Gminy Jasło z dnia 5.07.2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.
Uchwała XLIV/262 Rady Gminy Jasło z dnia 5.07.2006Uchwala_nr_XLIV_262_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_5_07_2006.pdf (105004 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLIV/262 Rady gminy Jasło z dnia 5.07.2006, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowegop na realizację zadania na terenie Gminy Jasło w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"
Uchwała Nr XLV/268 Rady Gminy Jasło z dnia 4.08.2006Uchwala_nr_XLV_268_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_4_08_2006.pdf (124315 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLV/268 Rady Gminy Jasło z dnia 4.08.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.08.20062006-12-05
OpisZarządzenie nr 37 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.08.2006, w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jasło za I półrocze 2006 r.
Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.08.20062006-12-05
OpisZarządzenie nr 38 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.08.2006, w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach oraz Samodzielnego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle za I półrocze 2006 r.
Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.09.2006zarz_nr_40_Wojta_z_dnia_21_09_2006.pdf (132092 B)2006-12-05
OpisZarządzenie nr 40 Wójta Gminy Jasło z dnia 21.09.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rokw związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2006zarz_nr_41_Wojta_z_dnia 29_09_2006.pdf (149477 B)2006-12-05
OpisZarządzenie nr 41 Wójta Gminy Jasło z dnia 29.09.2006, w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Uchwała Nr XLVII/270 Rady Gminy Jasło z dnia 29.09.2006Uchwala_nr_XLVII_270_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_29_09_2006.pdf (120453 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLVII/270 Rady Gminy Jasło z dnia 29.09.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Zarządzenie nr49 Wójta Gminy Jasło z dnia 7.11.2006zarz_nr_49_Wojta_z_dnia_7_11_2006.pdf (143420 B)2006-12-05
OpisZarządzenie nr 49 Wójta Gminy Jasło z dnia 7.11.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. w związku ze zmianą dotacji celowych i przeniesień wydatków między paragrafami.
Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2006zarz_nr_51_Wojta_z_dnia_20_11_2006.pdf (123649 B)2006-12-05
OpisZarządzenie nr 51 Wójta Gminy Jasło z dnia 20.11.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. w związku ze zmianą dotacji celowych
Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.11.20062006-12-05
OpisZarządzenie nr 50 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.11.2006, w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr XLVIII/277 Rady Gminy Jasło z dnia 17.10.2006Uchwala_nr_XLVIII_277_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_17_10_2006.pdf (102835 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLVIII/277 Rady Gminy Jasło z dnia 17.10.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XLIX/284 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006Uchwala_nr_XLIX_284_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_26_10_2006.pdf (140488 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLIX/284 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Uchwała Nr XLIX/286 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006Uchwala_nr_XLIX_286_Rady_Gminy_Jaslo_z_dnia_26_10_2006.pdf (96089 B)2006-12-05
OpisUchwała Nr XLIX/286 Rady Gminy Jasło z dnia 26.10.2006, w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «