Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Komisje

Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego
 Tomasz Socha - Przewodniczący komisji
 Mieczysław Zając - Członek komisji
 Bronisław Olbrych - Członek komisji
 Piotr Wanat - Członek komisji
 Jan Czajka - Członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
 Stanisław Marszałek - Przewodniczący komisji
 Marian Gawron - Z-ca Przewodniczącego
 Renata Brągiel - Członek komisji
 Anna Łepkowska - Członek komisji
 Janusz Pruchnik - Członek komisji
 Krzysztof Brągiel - Członek komisji

Komisja Planu i Budżetu
 Krzysztof Brągiel - Przewodniczący komisji
 Paweł Zawada - Z-ca Przewodniczącego
 Maria Liszka - Członek komisji
 Piotr Wilk - Członek komisji
 Tomasz Socha - Członek komisji
 Janusz Pruchnik - Członek komisji

Komisja Rewizyjna
 Maria Liszka - Przewodniczący komisji
 Jan Czajka - Z-ca Przewodniczącego
 Paweł Zawada - Członek komisji
 Piotr Wanat - Członek komisji
 Bronisław Olbrych - Członek komisji
 Renata Brągiel - Członek komisji

Komisje Rolnictwa i Ochrona Środowiska
 Anna Łepkowska - Przewodniczący komisji
 Stanisław Marszałek - Z-ca Przewodniczącego
 Mieczysław Zając - Członek komisji
 Piotr Wilk - Członek komisji
 Marian Gawron - Członek komisji

» Panel aktualizacyjny «