Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin553454
Liczba odwiedzin w tym roku648
Liczba odwiedzin w tym miesiącu648
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym13

Dane szczegółowe
Wójt Gminy11888
Z-ca Wójta9485
Skarbnik Gminy9387
Rada Gminy11121
Przewodniczący Rady8012
Komisje9774
Sekretarz Gminy8555
Referaty15306
Urząd Gminy10938
Statut6589
Regulaminy6797
Uchwały15507
Zarządzenia10336
Podatki i opłaty10129
Strategia Rozwoju Gminy Jasło * Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasło 13121
Inwestycje9154
Gospodarka komunalna10199
Jednostki organizacyjne8545
Budżet10670
Przetargi59308
Oświadczenia majątkowe14897
Protokoły6406
Majątek publiczny7299
Sołectwa 12419
Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku14568
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych4699
Dostęp do informacji publicznej6707
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze58904
Dyżur Przewodniczacego Rady Gminy Jasło2939
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia77420
Ogłoszenia - organizacje pozarządowe13746
Informacja o wyborze ławników sądowych3377
Protokoły z sesji Rady Gminy Jasło2853
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2310
Spółki z udziałem gminy2483
Wybory2739
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły2265
Kontrole zewnętrzne1243
Elektroniczna Skrzynka Podawcza1082
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych9007
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska9278
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury8108
Referat Finansowy6360
Urząd Stanu Cywilnego7343
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego5642
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli4644
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego5304
Samodzielne stanowisko informatyk1375
Lista pracowników 2051

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «