Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin573928
Liczba odwiedzin w tym roku7951
Liczba odwiedzin w tym miesiącu122
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym1

Dane szczegółowe
Wójt Gminy12417
Z-ca Wójta9977
Skarbnik Gminy9913
Rada Gminy11617
Przewodniczący Rady8484
Komisje10225
Sekretarz Gminy9016
Referaty15923
Urząd Gminy11383
Statut6988
Regulaminy7194
Uchwały16002
Zarządzenia10730
Podatki i opłaty10535
Strategia Rozwoju Gminy Jasło * Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasło 13482
Inwestycje9580
Gospodarka komunalna10662
Jednostki organizacyjne8964
Budżet11080
Przetargi59753
Oświadczenia majątkowe15365
Protokoły6765
Majątek publiczny7668
Sołectwa 12982
Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku14931
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych5068
Dostęp do informacji publicznej7075
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze59346
Dyżur Przewodniczacego Rady Gminy Jasło3295
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia77802
Ogłoszenia - organizacje pozarządowe14353
Informacja o wyborze ławników sądowych3714
Protokoły z sesji Rady Gminy Jasło3224
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2663
Spółki z udziałem gminy2860
Wybory3112
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły2597
Kontrole zewnętrzne1576
Elektroniczna Skrzynka Podawcza1423
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych9381
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska9691
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury8464
Referat Finansowy6762
Urząd Stanu Cywilnego7739
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego6049
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli5027
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego5686
Samodzielne stanowisko informatyk1731
Lista pracowników 2489

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «