Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin555460
Liczba odwiedzin w tym roku2654
Liczba odwiedzin w tym miesiącu327
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym64

Dane szczegółowe
Wójt Gminy11930
Z-ca Wójta9527
Skarbnik Gminy9430
Rada Gminy11169
Przewodniczący Rady8045
Komisje9812
Sekretarz Gminy8590
Referaty15350
Urząd Gminy10968
Statut6621
Regulaminy6832
Uchwały15563
Zarządzenia10375
Podatki i opłaty10157
Strategia Rozwoju Gminy Jasło * Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasło 13154
Inwestycje9188
Gospodarka komunalna10252
Jednostki organizacyjne8572
Budżet10711
Przetargi59357
Oświadczenia majątkowe14941
Protokoły6442
Majątek publiczny7329
Sołectwa 12467
Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku14596
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych4733
Dostęp do informacji publicznej6758
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze58952
Dyżur Przewodniczacego Rady Gminy Jasło2969
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia77454
Ogłoszenia - organizacje pozarządowe14008
Informacja o wyborze ławników sądowych3407
Protokoły z sesji Rady Gminy Jasło2885
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2342
Spółki z udziałem gminy2514
Wybory2773
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły2293
Kontrole zewnętrzne1271
Elektroniczna Skrzynka Podawcza1113
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych9041
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska9318
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury8136
Referat Finansowy6394
Urząd Stanu Cywilnego7376
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego5676
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli4679
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego5336
Samodzielne stanowisko informatyk1400
Lista pracowników 2089

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «