Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin564909
Liczba odwiedzin w tym roku12103
Liczba odwiedzin w tym miesiącu27
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym2

Dane szczegółowe
Wójt Gminy12175
Z-ca Wójta9763
Skarbnik Gminy9678
Rada Gminy11412
Przewodniczący Rady8275
Komisje10021
Sekretarz Gminy8812
Referaty15628
Urząd Gminy11180
Statut6794
Regulaminy7023
Uchwały15821
Zarządzenia10559
Podatki i opłaty10343
Strategia Rozwoju Gminy Jasło * Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasło 13308
Inwestycje9389
Gospodarka komunalna10463
Jednostki organizacyjne8771
Budżet10917
Przetargi59567
Oświadczenia majątkowe15130
Protokoły6605
Majątek publiczny7506
Sołectwa 12707
Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku14774
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych4906
Dostęp do informacji publicznej6912
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze59142
Dyżur Przewodniczacego Rady Gminy Jasło3135
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia77625
Ogłoszenia - organizacje pozarządowe14195
Informacja o wyborze ławników sądowych3568
Protokoły z sesji Rady Gminy Jasło3051
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2501
Spółki z udziałem gminy2701
Wybory2945
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły2446
Kontrole zewnętrzne1430
Elektroniczna Skrzynka Podawcza1266
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych9209
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska9498
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury8293
Referat Finansowy6588
Urząd Stanu Cywilnego7562
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego5871
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli4865
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego5529
Samodzielne stanowisko informatyk1582
Lista pracowników 2303

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «