Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Statystyka

Dane ogólne
Całkowita liczba odwiedzin561600
Liczba odwiedzin w tym roku8794
Liczba odwiedzin w tym miesiącu1218
Liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym33

Dane szczegółowe
Wójt Gminy12075
Z-ca Wójta9664
Skarbnik Gminy9577
Rada Gminy11311
Przewodniczący Rady8182
Komisje9931
Sekretarz Gminy8723
Referaty15521
Urząd Gminy11096
Statut6731
Regulaminy6966
Uchwały15750
Zarządzenia10502
Podatki i opłaty10282
Strategia Rozwoju Gminy Jasło * Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jasło 13262
Inwestycje9329
Gospodarka komunalna10395
Jednostki organizacyjne8701
Budżet10853
Przetargi59505
Oświadczenia majątkowe15071
Protokoły6556
Majątek publiczny7450
Sołectwa 12627
Ważne informacje, wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku14722
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych4842
Dostęp do informacji publicznej6864
Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze59078
Dyżur Przewodniczacego Rady Gminy Jasło3074
Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia77570
Ogłoszenia - organizacje pozarządowe14149
Informacja o wyborze ławników sądowych3520
Protokoły z sesji Rady Gminy Jasło2997
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych2451
Spółki z udziałem gminy2641
Wybory2890
Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora szkoły2399
Kontrole zewnętrzne1382
Elektroniczna Skrzynka Podawcza1220
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych9156
Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska9430
Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury8243
Referat Finansowy6526
Urząd Stanu Cywilnego7486
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego5792
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Kontroli4789
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego5450
Samodzielne stanowisko informatyk1501
Lista pracowników 2203

Statystyki są naliczane od dnia 2000-01-01
» Panel aktualizacyjny «