Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Urząd Stanu Cywilnego

Powszechny obowiązek obrony RP
Witalis AnnaKierownik
AdresPokój 202
Telefon13 4464698 w. 337
Przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych 2004-02-09
OpisMężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat życia (przedpoborowi), mają obowiązek zgłosić się do rejestracji przedpoborowych w wyznaczonym terminie i miejscu. Termin i miejsce rejestracji określa wójt gminy w obwieszczeniu o przeprowadzeniu rejestracji przedpoborowych na terenie gminy. Rejestracja dotyczy przedpoborowych zamieszkałych na pobyt stały i czasowy - trwający ponad 2 miesiące na terenie gminy.
Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu poboru wojskowego poborowych zamieszkałych na terenie gminy------------------ ( B)2004-02-09
OpisMężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia (poborowi), mają obowiązek stawić się do poboru. Komisja poborowa decyduje o przeznaczeniu poborowego do zasadniczej służby wojskowej.
Poborowy w trakcie poboru może ubiegać się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na:
- kandydowania do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej,
- wybór na posła - na czas pełnienia mandatu,
- konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym,
- pobierania nauki w szkole średniej - w tym policealnej lub pomaturalnej, pobierania nauki w szkole wyższej.

Wójt gminy może uznać poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej oraz żołnierza, odbywającego tę służbę (z wyjątkiem żołnierza, pełniącego ją nadterminowo), na ich wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za osobę, która posiada na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «