Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Dodatki mieszkaniowe
Sowa MariaInspektor
Jędrysik BarbaraInspektor
AdresPokój 209
Telefon13 4436646
Dodatki mieszkanioweWniosek.doc (38912 B)2003-07-01
OpisO dodatek mieszkaniowy może ubiegać się osoba spełniająca jednocześnie trzy warunki - wymogi ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /tekst jednolity Dz.U.Nr 71 poz. 734/ tj.
- posiadać odpowiedni tytuł prawny do zajmowanego lokalu /art. 2 ustawy/
- średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza wysokości określonych w ustawie
- zajmowane mieszkanie nie jest za duże w stosunku do liczby osób w nim zamieszkałych /art. 5 ust. 1 ustawy/

Najniższa emerytura od 1.03.2003 r. - 552,63 zł,-

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego.
Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć :
- deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji
- dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, budynku
- zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu
- rachunki dotyczące wydatków stanowiących podstawę do obliczeń dodatku /wynikające z §2 ust. 1 rozporządzenie RM z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz.U.Nr 156 poz. 1817/
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «