Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Jagieła BeataKierownik
Adrespok. 112
Telefon134436637
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościwniosek_wpis_rdr_odpady.pdf (99258 B)2013-07-17
OpisWniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu GMINY JASŁO, na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 391).
Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej ------------------ ( B)2013-07-29
OpisWykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy JASŁO
1.Nr rejestrowy RDR/OK/1/2012 : „EKOMAX” Jerzy Kotulak
ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, NIP 685 101 16 33, REGON 370244511
tel. 609 903 310

2.Nr rejestrowy RDR/OK/2/2012 : TRANS-FORMERS KARPATIA
Zakład w Krośnie ul. Lotników 6, 38-400 Krosno, NIP 873 101 49 95, REGON 850384270
tel. 13 436 81 61

3.Nr rejestrowy RDR/OK/3/2012 : REMONDIS KROeko Sp. z o.o.
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno, NIP 684 254 99 94, REGON 180371426
tel. 13 474 84 80

4.Nr rejestrowy RDR/OK/4/2012 : Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, NIP 685 232 47 36, REGON 180863610
tel. 13 448 00 58

5.Nr rejestrowy RDR/OK/5/2013 : P.P.H.U „SOL-K-JAS” Spółka z o.o.
ul. K. Wielkiego 3, 38-200 Jasło, NIP 685 000 87 35, REGON 370359734
tel. 13 446 50 38

6.Nr rejestrowy RDR/OK/6/2013: Usługi Sprzętowo – Transportowe
Karol Wesołowski
Niepla 135, 38-203 Szebnie, NIP 685 188 64 49, REGON 180339463
tel. 505 916 972
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej2014-02-06
OpisNowy wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, wpisany w dniu 5 grudnia 2013 roku:
TRANSŁAW Sławomir Starzyk
ul. Wypoczynkowa 13, 33-122 Tarnowiec
NUMER REJESTROWY: RDK/OK/7/2013
Wykreślenie z Rejestru Działalności Regulowanej------------------ ( B)2014-12-09
OpisPodmioty wykreślone w 2014 roku z Rejestru Działalności Regulowanej:

1. TRANSŁAW Sławomir Starzyk ul. Wypoczynkowa 13, 33-122 Tarnowiec : numer rejestrowy RDR/OK/7/2013
2. Usługi Sprzętowo – Transportowe Karol Wesołowski, Niepla 135, 38-203 Szebnie : numer rejestrowy RDR/OK/6/2013
Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej na dzień 30.06.2014r.------------------ ( B)2014-12-09
OpisWykaz podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy JASŁO
1.Nr rejestrowy RDR/OK/1/2012 : „EKOMAX” Jerzy Kotulak
ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, NIP 685 101 16 33, REGON 370244511
tel. 609 903 310

2.Nr rejestrowy RDR/OK/2/2012 : TRANS-FORMERS KARPATIA
Zakład w Krośnie ul. Lotników 6, 38-400 Krosno, NIP 873 101 49 95, REGON 850384270
tel. 13 436 81 61

3.Nr rejestrowy RDR/OK/3/2012 : REMONDIS KROeko Sp. z o.o.
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno, NIP 684 254 99 94, REGON 180371426
tel. 13 474 84 80

4.Nr rejestrowy RDR/OK/4/2012 : Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle
Sp. z o.o. ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, NIP 685 232 47 36, REGON 180863610
tel. 13 448 00 58

5.Nr rejestrowy RDR/OK/5/2013 : P.P.H.U „SOL-K-JAS” Spółka z o.o.
ul. K. Wielkiego 3, 38-200 Jasło, NIP 685 000 87 35, REGON 370359734
tel. 13 446 50 38
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «