Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Referat Administracyjno-Gospodarczy i Ochrony Środowiska
Liczba pozycji: 14
1.Odpady zawierające azbest
2.Gospodarka odpadami komunalnymi
3.Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
4.Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
5.Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasło
6.Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
7.Spory wodne
8.Gospodarka wodno - ściekowa
9.Przydomowe oczyszczalnie ścieków
10.Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
11.Administracja budynków komunalnych
12.Rolnictwo
13.Działalność gospodarcza
14.Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «