Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Gospodarka komunalna
Liczba pozycji: 15
1.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2016 r.
2.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2015 r.
3.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło II półrocze 2014 r.
4.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło na styczeń 2014 r.
5.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło na II półrocze 2013 r.
6.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło na I półrocze 2013 r.
7.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2012 r.
8.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2011 r.
9.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2010 r.
10.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2009 roku
11.Harmonorgam wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2008 roku
12.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Jasło w 2007 roku
13.Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
14.Regulamin utrzymania czystości i porządku
15.Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «