Urząd Gminy Jasło

Redagujący: Grasela PiotrWładyka Wioletta.

Strona główna
URZAD GMINY JASŁO


Jasło
Nazwa Jasło
Rodzaj Gmina Wiejska
Adres ul. Słowackiego 4
Kod 38-200
Miejscowość Jasło
Telefon 13 443 66 69
Fax 13 443 66 35
E-mail gmina@gminajaslo.pl
Sekretarz Gminy mgr inż. Małgorzata Dubiel
13 443 66 30
sekretarz@urzad.gminajaslo.pl
Wójt Gminy mgr Stanisław Pankiewicz

Z-ca Wójta mgr inż. Henryk Motkowicz

» Panel aktualizacyjny «